Määräaikainen sivistysjohtaja Sauvoon

0

Sauvon kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen tahdon mukaisesti, että Sauvon kuntaan perustetaan sivistysjohtajan virka. Virka täytetään määräaikaisena kahden vuoden ajaksi, ja määräaikaisuuden perusteena on rakennushankkeiden ja toiminnallisten muutosten läpivieminen.