Maasto rutikuivaa- täysi kielto avotulelle

0

Kuiva kevät näkyy rutikuivassa luonnossa ja pelastuslaitos muistuttaa, että nyt on voimassa maastopalovaroitus. Avotulen tekeminen on siis täysin kiellettyä.
Roskien sekä puutarhan risujen ja oksien polttaminen on yksi yleisimmistä maastopalon syistä – etenkin Vuonna 2018 noin 11 % Varsinais-Suomessa syttyneistä maastopaloista sai alkunsa edellä mainituista syistä. Pelastuslaitos muistuttaa, että jätteitä ei saa hävittää kotioloissa polttamalla lainkaan ja risujen ja oksien polttamisessa on oltava huolellinen sekä noudatettava viranomaisten määräyksiä.
Poliisi muistutta, että huolimattomasta tulen käsittelystä, josta aiheutuu tai voi aiheutua vaaraa toisen turvallisuudelle tai omaisuudelle, voidaan sakottaa. Jos varomattomasta tulen käsittelystä aiheutuu toiselle vahinkoa, kyseessä on vakavampi rikos, josta voi seurata sakkoa ankarampi rangaistus ja mahdollinen vahingonkorvausvastuu.