Jätevesienkäsittelyn “armon aika” hupenemassa

0

Lokakuun lopussa astuu voimaan uusi jätevesilaki, joka edellyttää, että viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä huolehditaan jätevesistä asianmukaisesti, ja erityisen tarkasti vesistöjen tuntumassa.

Ranta- ja pohjavesialueilla olevilla kiinteistöillä pitäisi olla siis asianmukainen jätevesien käsittely toiminnassa, kun lain takaraja lokakuussa täyttyy. Valvontavastuu on ympäristönsuojelulain mukaan kunnilla.

Jos tarkastellaan pelkästään kesämökkejä, niin koko maan mitassa puhutaan jopa ehkä 100 000 kesämökistä, joissa jätevesilaki edellyttää toimia. Esimerkiksi Sauvossa niitä voi enimmillään olla useampi sata.

Sauvon osa-aikainen ympäristönsuojelusihteeri Anne Himberg listaa, että kunnassa on 2400 vakituista ja vapaa-ajan kiinteistöä haja-asutusalueella. Tällä hetkellä tiedossa on, että niistä 1100 sijaitsee ranta-alueilla ja 20 pohjavesialueilla. Vuodesta 2004 alkaen yhteensä lähes 500 kiinteistöä on tehnyt tai parantanut jätevesijärjestelmäänsä. Lisäksi 230 kiinteistöä on liittynyt Karunan vesihuolto-osuuskuntaan.

Selvitys kiinteistön jäteveden käsittelystä on esitettävä viranomaiselle pyydettäessä.

Lue lisää 24.5.2019 lehdestä