Koskelainen rakentaja sai Sauvon koulu-urakan, rahaa kuluu enemmän kuin ennustettiin

0

Sauvon koulukeskuksen peruskorjaus- ja uudissaneerauksen rakennusurakoitsijan valinta on tullut julkiseksi. Kunnanhallitus valitsi kokonaisurakoitsijaksi Ojarannan Rakennus Oy:n, jonka kotipaikaksi on rekisteröity Koski. Yritys teki urakkakilpailun halvimman tarjouksen eli 3 648 000 euroa. Lisätöiden osuudeksi arvioidaan seitsemän prosenttia.
Hankkeen kokonaiskustannukset jakaantuvat rakennusurakkaan (3 648 000 euroa), rakennusautomaatioon (55 000 e), kamera- ja kulunvalvontaan (30 000 e) suunnittelukustannuksiin (286 542 e), ja noin 7 prosentin varaus lisä- ja muutostöille on käytännössä 250 000 euroa. Tämän laskelman mukaisesti koulurakentamisen kokonaiskustannuksiksi tulee 4,269 miljoonaa euroa.
Sauvon kunnan talousarviossa kouluhankkeeseen on varauduttu 3,6 miljoonan euron kustannusarviolla vuosille 2019–2020. Kunnanhallituksen päätös urakoitsijan valinnasta on ehdollinen ja edellyttää sitä, että valtuusto hyväksyy hankkeelle uuden kustannusarvion.