Leena Pesu jatkaa määräaikaisena hallintojohtajana

0

Leena Pesu on hoitanut hallintojohtajan virkaa määräaikaisesti 60 % työajalla. Tälläkin hetkellä hän toimii myös kunnanjohtajan sijaisena.
Nyt kunnanhallitus teki sopimuksen viran hallintojohtajan viran hoitamisesta kokoaikaisena loppuvuoden ajan. Määräaikaisuus perustuu Sauvon kunnassa valmisteilla olevasta henkilöstöselvitykseen. Pesulle maksetaan ylimääräinen korvaus hänen toimiessaan myös mahdollisesti kunnanjohtajan sijaisena. Syksyn kuluessa voidaan sopia myös lyhyemmästä työajasta.