Sauvon vuokratiloista avoin tarjouskilpailu

0

Sauvon kunnanhallitus hyväksyi teknisen toimen laatiman tarjouspyynnön ja tilaohjelman, joka koskee vuokratilojen hankkimista kunnanvirastolle. Kunnanhallitus päättää asiasta avoimen tarjouskilpailun jälkeen elokuun lopulla. Tilojen tulee sijaita Sauvon kuntakeskuksessa, helposti asiakkaiden saatavana. Tilat tulee varustaa käyttökuntoon sisältäen kiintokalusteet.