Ely kokeilee valkoisia kylttejä

0
Niittyjä osataan nykyisin arvostaa perinnebiotooppeina.

Varsinais-Suomen Ely on keksinyt uuden konstin kasvillisuuden monimuotoisuuden huomioimiseksi ja esimerkiksi arvokkaiden ketokasvien suojelemiseksi tienpidossa. Ely kokeilee arvokkaiden lajien paikkojen merkitsemistä maastoon valkopohjaisin kyltein. Näillä kohteilla on tarkennetut viherhoito-ohjeet, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi kesän ensimmäisen niiton tekemättä jättämistä.
Jo aiemmin niittojen aloitusajankohtaa on myöhäistetty vähäliikenteisellä tieverkolla keto- ja niittykukkien kukkimista paremmin huomioon ottavaksi. Tienpientareet muodostavat merkittävän osan suomalaista luontoa, sillä tienpientareille on levinnyt kasvi- ja eläinlajistoa, joka on menettänyt muualla perinteisen elinympäristönsä. Tieympäristöt paikkaavatkin osaksi niittyjen harvenevaa verkostoa.