Millaiset ovat kalastajan jokamiehenoikeudet?

0
Vaikka kalastajan oikeudet ovat laajat, voi maanomistaja käyttää kalastuslakia myös suojautumiseen.

Jokamiehenoikeudet antavat kalastajalle laajat oikeudet, kunhan kalastonhoitomaksu on maksettuna. Minkä tahansa vesistön rannalta saa kalastuslain 7. pykälän tarkoittamalla yleiskalastusoikeudella lähtökohtaisesti onkia ja pilkkiä veloituksetta. Kalastonhoitomaksun suorittamalla saa harjoittaa myös viehekalastusta, vaikka ranta kuuluisikin jonkun toisen omistamaan maatilaan. Verkko- ja katiskakalastukseen sen sijaan tarvitaan aina vesialueen omistajan lupa.
Toisinaan maanomistaja voi uskoa oikeuteensa kieltää kalastus omistamillaan mailla. Kalastuslain 50. pykälän perusteella luvallista kalastusta ei saa tahallisesti estää tai vaikeuttaa. Edes maanomistajan sanallista poistumiskehotusta ei tarvitse noudattaa, jos kalastaminen on muuten alueella sallittua.
Vaikka kalastajan oikeudet ovat laajat, voi maanomistaja käyttää kalastuslakia myös suojautumiseen. Kalastuslain 39. pykälän perusteella merkein varustetun pyydyksen suojaetäisyys on 50 metriä. Toisin sanoen pitämällä katiskaa laiturin nokassa omistaja saa rantaansa 50 metrin laillisen suojaetäisyyden muilta kalastajilta ja vesillä liikkujilta.

Lue lisää 12.7.2019 lehdestä