Naakkavahingoista ei enää tänä vuonna makseta korvausta

0

Korvauksia rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista vuoden 2019 osalta voi hakea pääsääntöisesti 31.12.2019 mennessä ja tapauskohtaisesti vuoden 2020 toukokuun loppuun mennessä. Riippumattoman asiantuntijan tulee aina todentaa vahingot.
Avustushakemukset ovat vähenemässä merkittävästi. Vuonna 2017 avustuksia maksettiin ennätysmäärä, noin 1 250 000 euroa. Vuoden 2017 poikkeukselliset sääolosuhteet olivat keskeisin syy hakemusmäärälle.
Naakkavahinkojen hakemukset vähenivät huomattavasti, kun naakka siirrettiin metsästyslain muutoksen nojalla luonnonsuojelulain rauhoituksen piiristä pesimäajan ulkopuolella metsästettäväksi rauhoittamattomaksi lajiksi. Elokuun 2018 jälkeen sattuneista naakkavahingoista ei siten ole enää maksettu avustuksia.