Pajatoimintaa nuorille – “Tarkoitus löytää nuorelle oma väylä elämään”

0
Etsivä nuorisotyöntekijä Kristina Mäntymaa ja pajaohjaaja Jenni Leponiemi laittoivat nuorten pajatoiminnan vireille vuonna 2012.

Etsivä nuorisotyö ja NuortenTuvan pajatoiminta Paimiossa ja Sauvossa pyrkii vahvistamaan nuoria sosiaalisesti sekä tukemaan arjen- ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa. NuortenTuvan kohreryhmänä ovat 16-29 vuotiaat paimiolaiset ja sauvolaiset nuoret, jotka ovat jääneet työmarkkinoiden tai koulutuksen ulkopuolelle.

– Tuemme nuoria omatoimisuuteen. Emme tee mitään kenenkään puolesta. Annamme ikään kuin nuorille vauhtia, kertoo pajaohjaaja Jenni leponiemi. Hän muistuttaa, että paja ei ole loppusijoituspaikka, vaan tarkoituksena on löytää nuorelle oma väylä elämään.

Tämä kesä on ensimmäinen, jolloin pajatoimintaa on aktiivisesti myös kesä-heinäkuussa. Normaalisti pajaa pidetään neljänä päivänä viikossa maanantaista torstaihin.

Sosiaalinen median kautta löydetään tukea tarvitsevia nuoria

Sosiaalinen media on kuulunut Paimion ja Sauvon etsivä nuorisotyön toimintamalliin vuodesta 2012 lähtien. Etsivä nuoristyöntekijä Kristiina Mäntymaa on kokenut sosiaalisen median olleen tähän asti pelkästään hyödyksi.

– Nykyisin nuoria on helpompi tavoitella sosiaalisen median kautta. Se on sellaista matalan kynnyksen lähestymistä, hän kertoo.

Etsivä nuorisotyöllä on omat kanavat Facebookissa ja Instagramissa, joissa tiedotetaan myös erilaisista asioista, kuten tapahtumista ja avoimista kesätyöpaikoista.