Paimion itäiseen moottoritieliittymään ladatut odotukset alkavat käydä toteen

0
Paimion elinkeinojohtaja Mika Ingi jatkaa työuraansa seuraavaksi Liedon kunnanjohtajana.

Paimiossa sijaitseva Turku-Helsinki moottoritien liittymä numero 11 – niin sanottu Nesteen liittymä – on tällä hetkellä suurien suunnitelmien kohteena. Eikä pelkästään suunnitelmien, sillä toimenpiteisiinkin on jo ryhdytty: moottoritien välittömään läheisyyteen kaavoitetun YksYkkönen -teollisuusalueen kunnallistekniikkaa on rakennettu kesäkuukaudet, ja alueen tiestö valmistuu lähiaikoina.

YksYkkösen alueelle ollaan toteuttamassa muun muassa biokaasuvoimalaa. Sen tuottaman raakakaasun ja jalostetun biokaasun uskotaan luovan mielenkiintoisia mahdollisuuksia alueelle sijoittuville muille yrityksille.

Paimion itäisen moottoritieliittymän pohjoislaidallakin alkaa pian tapahtua. Entinen Sähkölähteenmäen alue on muuntautumassa Paimion Yrityspuisto -nimiseksi kokonaisuudeksi. Yrityspuiston toteuttajana on helsinkiläinen ”yritysfarmi” Valentia Oy yhteistyössä rakennusalalla toimivan Lehto Group Oyj:n kanssa.

Valentia Oy luo yrityspuiston

– Paimion Yrityspuiston pinta-ala tulee olemaan 12 hehtaaria. Rakennusoikeutta on 60 000 neliömetrin verran, kertoo Valentian yrityspuisto-projektia johtava Ristomatti Haapamäki.

– Tulemme toteuttamaan alueelle räätälöidysti, asiakkaiden toiveiden mukaan, tuotanto-, logistiikka- ja varastotiloja.

Haapamäen mukaan lähtökohtana on, että alueella sijaitseva Sähkölähteenmäen aikoinaan rakennuttama iso teollisuuskiinteistö puretaan. Vapautuvalle tontille ja sen lähiympäristöön toteutetaan ratkaisuiltaan erilaisia toimitiloja kysynnän mukaisesti.

Maankäyttö ei tule olemaan ongelma, koska alueella on jo entuudestaan teollisuusalue-kaavamerkintä isoin rakennusoikeuksin.

– Joitakin rakennuspaikkojen lohkomisia saattaa tulla eteen, mutta kaiken kaikkiaan alueen kaava tukee hyvin tätä yrityspuistohanketta, Haapamäki toteaa.

Valentiassa nähdään, että niin sanottu Lähteenmäen alue on yrityspuistoa ajatellen sijainniltaan mitä erinomaisin.

– Se on parhaita paikkoja Varsinais-Suomen pääväylän varrella. Ja näkyvyys on suuri.

Valentia tulee Yrityspuisto-hankkeensa kanssa laajemmin julkisuuteen alkusyksystä. Alueen nopeallekin toteuttamiselle löytyy Haapamäen mukaan edellytykset.

BioGPaimio odottaa energiatukipäätöstä

YksYkkösen yritysaluehanke liittymän 11 etelälaidalla – miltei vastapäätä Neste-liikenneasemaa – liikkuu pitkälti samoilla apajilla kuin Paimion Yrityspuistokin. Ajatuksena on tarjota yritystontteja ja rakentamiseen liittyviä kumppaneita kilpailukykyisellä laadulla ja hinnalla.

Paimion elinkeinojohtaja Mika Ingin mukaan Paimiossa yritystonttien hinnat ovat tällä hetkellä noin 40 prosenttia edullisemmat Turun alueen muihin yritysalueisiin verrattuna.

Logistiikka ja kiertotaloutta hyödyntävä teknologia tulevat olemaan olennainen osa YksYkkösen 13 hehtaarin suuruista kokonaisuutta.

BioGPaimio Oy – osakkainaan Envor Group Oy, sauvolaisen Pertti Huuhkan Erpe Oy ja Paimion Kaupunki (Paimion Yrityskehitys Oy) – on rakennuttamassa alueelle biokaasuvoimalaa. Tavoitteena on toteuttaa maatalouden biomassoja raaka-aineenaan hyödyntävä biokaasulaitos, jonka tuottama energia jalostetaan ajoneuvojen liikennepolttoaineeksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee BioGPaimion biokaasuvoimalaa koskevan energiatukipäätöksen tällä tietoa marraskuussa.

Mika Ingi pitää melko todennäköisenä, että ministeriön rahoitus tulee.

– Tällä hankkeella on oikeastikin olemassa uutuusarvoa. Envorin kehittämä uusi reaktori pystyy käyttämään enemmän kuiva-ainetta, jolloin kaasua pystytään tuottamaan paremmalla hyötysuhteella, perustelee Ingi optimismiaan.

Energiaa miljoonan diesel-litran verran

Yhdellä reaktorilla toteutettuna Paimion biokaasulaitoksen kustannukset ovat 4–6 miljoonaa euroa. TEM:n mahdollisesti myöntämä tuki on suuruudeltaan noin miljoona euroa.

Jos voimalahanke toteutuu suunnitellusti, tuottaa biovoimala valmistuttuaan energiaa vuosittain noin miljoonan diesel-litran verran. Kyse on maakaasun ja biokaasun sekoitteesta.

Voimalahankkeeseen kytkeytyy voimalan vapauttamaa lämpöenergiaa hyödyntävä kasvihuone ja tankkausasema, joka toteutettaisiin yhteistyössä nestemäisen maakaasun toimittajan kanssa.

– Jos nestemäisen maakaasun toimittaja lähtee mukaan hankkeeseen, on yhden reaktorin tuottamalle energiamäärälle olemassa kysyntä saman tien, Mika Ingi toteaa.

Paimion kaupungin tavoitteena ei ole hankkeessa pelkästään liikennepolttoaineen jakelu. Paimio pyrkii hankkeen myötä myös luomaan lisäarvoa uudelle YksYkkösen teollisuusalueelle ja niille alueen yrityksille, jotka pystyvät hyödyntämään kaasua tuotannossaan.

Paimion kaupungin, WasaGroupin ja kahden yksityishenkilön tiiviissä yhteistyössä valmistelemalla uudella yritysalueella on rakennusoikeutta 69 600 neliömetriä.

Erityisbonuksena sekä YksYkkösellä että Paimion Yrityspuisto-hankkeella on se, että seututie 110 eli Vanha Ykköstie on Turun itäpuolisen alueen merkittävin erikoiskuljetusreitti.