Paimion kaupunginhallitus vahvisti tiukan talousarvioraamin

0

Paimion kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuun alussa laadinta-aikataulun ensi vuoden talousarviolle ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmalle. Viime keskiviikkona kaupunginhallitus työskenteli saman kestoaiheen parissa vahvistaen ensi vuodelle talousarvion laadintaohjeen eli niin sanotun raamin.

Kaupunginhallitus päätti, että laadittaessa talousarviota vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021–2022 on jokaisen hallintokunnan tarkasteltava toimintaansa kuntastrategian mukaisesti ja haettava oma-aloitteisesti mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja tehdä rakenteellisia muutoksia.

Samalla hallitus linjasi, että vain kaikkien välttämättömimmät investoinnit voidaan esittää toteutettaviksi. Lähitulevaisuudessa investointien pääpaino on kunnallistekniikan rakentamisessa Tiilitehtaan ja Pakurlanmetsän kaava-alueille.

Paimion henkilöstömenoihin arvioidaan kolmen prosentin suuruinen kasvu huomioiden kunnalliset yleiset virka- ja työehtosopimukset.

Asiakaspalveluiden ostoihin on raamissa kahden prosentin kasvu. Muihin palveluostoihin arvioidaan yhden prosentin kasvua. Niihin toimintamenoihin, joihin ei liity palvelujen ostamista – kuten esimerkiksi tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ja avustukset – ei lähtökohtaisesti budjetoida kasvua lainkaan.

Ensi vuoden toimintatuotoiksi arvioidaan kuusi miljoonaa euroa, missä on vähennystä kuluvan vuoden talousarvioon nähden 0,8 miljoonaa euroa eli 11,8 prosenttia.

Vaikeat lähtökohdat

Lähtökohdat Paimion vuoden 2020 talousarvion laadintaan ovat vaikeat. Tilinpäätös viime vuodelta on 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Verotulot ja valtionosuudet pienenivät edellisvuodesta yhteensä saman verran eli kutakuinkin 1,3 miljoonaa euroa.Toimintamenot sitä vastoin kasvoivat 2,4 prosenttia.

Myös vuodesta 2019 on tulossa alijäämäinen. ”Menot kasvavat, mutta tulot junnaavat paikallaan”, todetaan kaupunginhallituksen viime keskiviikon pöytäkirjan asiakohdassa ”vuoden 2020 talousarvion laadintaohje”.

Kuluvana vuonna kunnallisverojen tilityksetkin ovat harmillisesti pudonneet ennakoiduista, johtuen tulorekisterin käyttöönotosta johtuvista teknisistä ongelmista.

Valtionvarainministeriön kesäkuun taloudellinen katsaus ei lupaa helpotusta. Talouskasvu jatkuu valtakunnallisesti, mutta ilmeisesti kuitenkin hidastuu. Samalla rakentaminen kääntyy laskuun.

Palvelutoimialoilla kysynnän puute ja ammattitaitoisen työvoiman saanti hidastavat kasvua.

Nopein työttömyyden laskun vaihe on arvioiden mukaan jo ohitettu. Työllisten määrän kasvun uskotaan hidastuvan.

Toistaiseksi kuitenkin vielä puhutaan kasvusta eikä suoranaisesta taantumasta.