Sauvossa koulutöitä tehdään vielä vuosi väistötiloissa

0
Rehtori Sari Valtonen ja kunnan sivistysjohtaja Elli Sainio esittelivät koulukeskuksen leikkipaikkaa, joka sijaitsee koulun takana olevalla kalliolla.

Uusi lukuvuosi on käynnistymässä Sauvossa. Koulun etupiha on aidattu ja työmaakoneet ahertavat piha-alueella. Laaja kouluremontti on oletetusti valmis vasta vuoden päästä syksyllä. Koulukeskuksen arki jatkuu siis edelleen väistötiloissa, joihin oppilaat ovat kuitenkin jo hyvin tottuneet.

– Viidesluokkalaiset jatkavat väistötiloissa Seuralassa, kirjastolla on kaksi luokkatilaa käytössä yläkoulun aineopetukseen ja ruokalaan saadaan yksi luokkahuone lisää muuntamalla ruokalan kabinettiosa luokaksi, rehtori Sari Valtonen kertoo tilaratkaisuista.

Liikuntasalissa opiskelu on jo historiaa väistötilaratkaisujen alkuajoilta ja luokkakierto on saatu vakautettua uomiinsa.

– Alakoululaisten luokissa kiertämistä on pyritty vähentämään. Yritämme saada myös kuudesluokkalaisille oman luokan. Kaikki lapset ovat jo toki tottuneet näihin järjestelyihin, Valtonen kertoo.

Aamupäiväkerho ja reitit kouluun

Uutuutena syksyssä koululla on tarjolla aamupäiväkerhoa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille.

– Aamupäiväkerholle oli kysyntää. Se järjestetään kello 7–9.30 lastentalossa. Iltapäiväkerhoa puolestaan järjestetään kello 12.30-17, Valtonen selvittää.

Käynnissä olevan työmaan takia tarvittiin myös linjaukset siitä, mitä kautta lapset tulevat kouluun sisälle. Rakennuttaja ja kunnan edustaja tekivät kuluneella viikolla turvallisuuskierroksen, jonka perusteella reitit kouluun selvitettiin. Oppilaita ja vanhempia informoidaan Wilmassa sekä kunnan nettisivuilla käytettävistä reiteistä.

Uudet koulukuljetussäännöt voimaan

Sauvon kunta päätti keväällä uusista koulukuljetussäännöistä. Niiden perusteella määritellään kuljetusten järjestämisen periaatteet sekä säännöt, joiden mukaan oppilaalle myönnetään Sauvon kunnan kustantama koulukuljetus.

– Asiasta otettiin käyttöön selkeät päätökset, kuten muissakin kunnissa. Määrittely tapahtuu Koululiitu-ohjelman avulla. Sen perusteella on määritelty, mitkä tiet ovat vaarallisia ja mitkä eivät, Sauvon kunnan sivistysjohtaja Elli Sainio kertoo.

Pelkkä tien ylitys ei siis yksistään oikeuta ilmaiseen koulukuljetukseen. Koululiitu-ohjelma laskeekin raja-arvoja eri vaaratekijöistä. Arviointi perustuu tielaitoksen tietoihin tieosuuksien liikennemääristä, nopeusrajoituksista, valaistuksesta, kunnossapidosta, pientareen leveydestä sekä käytettävissä olevista kevyen liikenteen väylistä.

Mahdolliset poikkeukset Koululiitu-ohjelman määrittelemistä vaarallisista tieosuuksista päätetään erikseen sivistyslautakunnassa. Vastaavia myönnytyksiä tehtiin Sauvossa kolme.

Koulukyytihakemuksia tulee yhä

Koulukeskuksen 300 oppilaasta noin 200 käyttää koulukyytiä.

– Koululiitu-ohjelman käyttöön ottamisen jälkeen alle 20 oppilasta jää pois koulukuljetuksen piiristä. Kielteisen päätöksen saaneista suurin osa asuu S-marketin risteyksen toisella puolella tai Foudilassa Saustilantien suunnalla, Sari Valtonen kertoo.

Jos oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä, on hän joka tapauksessa oikeutettu koulukuljetukseen.

– Keväällä kodit saivat asiasta tiedon Wilman kautta. Jokaisen perheen tuli hakea erikseen lapselleen koulukuljetusta, Elli Sainio jatkaa.

Aikaisesta tiedotuksesta huolimatta monet ovat vasta kuluneella viikolla lähettäneet koulukyytihakemuksia eteenpäin.

– Moni ei välttämättä ymmärtänyt, että jos lapsella oli jo koulukyyti, piti sitä hakea nyt uudestaan, Valtonen sanoo.

Myös liikennöitsijät on kilpailutettu ja päätetty kyytien osalta. Kunta käsittelee koulukuljetusoikeuden ulkopuolella olevien oppilaiden kuljetustaksoja maanantaina olevassa kunnanhallituksen kokouksessa. Mahdollista on, että kuljetus olisi loppuvuoden ajan ilmainen.

– Koulukuljetus Sauvossa aiotaan jatkossa järjestää avoimena joukkoliikenteenä. Näin ollen myös kielteisen kuljetuspäätöksen saaneilla oppilailla on mahdollisuus käyttää koulukuljetusautoa, jos siinä vain on tilaa. Reititykset ovat vielä hieman käsken, mutta ainakin Foudilan suunnasta tulevassa autossa tulee olemaan luultavasti tilaa. Elokuun osalta kulkeminen on ilmaista ja mahdollista taksoista päätetään myöhemmin, Sari Valtonen kertoo viitaten tulevaan kunnanhallituksen kokoukseen.