Monen toimen halli?

0

PÄÄKIRJOITUS

Monitoimihalliaon Paimioon haikailtu vuosia ja voi toki olla, että haikailun tasolla pysytäänkin vielä pitkään. Keskustelu hallin sijainnista on kuitenkin jo käynnissä sikäli, että paikkaa kaivatulle hallille mietitään Paimion urheilupuiston asemakaavan päivittämisen yhteydessä.

Kun mahdollisen hallin käyttötarkoitus ja -laajuus on vielä aivan auki tuntuu hankalalta miettiä, miten sen sovittaisi urheilupuiston kaavaan. Eikö tällaisen hallin käyttöä pitäisi miettiä pitkällä aikajänteellä ja ainakin osin siltä pohjalta, mitä hataria signaaleja ihmisten toiminnasta ja muuntuvasta kulttuuriympäristöstä on jo haisteltavissa. Millaisia ajatuksia mahdollisesta käytöstä, käyttäjämääristä ja paikan tavoitettavuudesta on? Koulujen läheisyys on olennainen kysymys. Tulevaisuuden tilatarpeet toinen. Mietitään vaikka e-urheilua ja sen ympärillä tapahtuvaa kilpailutoimintaa? Entä jos saammekin Paimion Parantolalle maailmanperintökohteen arvon ja tarvitsemme jotain aivan ja uutta monimuotoista toimintaa palvelevaa lisätilaa Paimioon? Silloinkin puhutaan synergiaeduista.

Eihän tällaisessa hankkeessa kaavaan tällätty tontti saa sanella suunnittelun lähtökohtia, eihän?

Monimuotoista tilaa pitää miettiä siltä kannalta, mille se antaa mahdollisuuden. Mihin taipuu? Tottakai tiedetään liikuntalajien kilpavaatimusten edellyttävän tiettyjä mittoja ja myös eri kulttuuritoimintojen säädeltäviä ja muotoiltavia tiloja, mutta ennakoidakin pitää. Aavistella tulevia tarpeita, jos ja kun mahdollinen rakentaminenkin on vasta hamassa tulevaisuudessa. Ajatuksissa pitäisi olla tila, joka on ajankohtainen kymmenen- kahdenkymmenen vuoden aikajänteellä. Aika helposti se tuokin aika kuluu.

Paikka on erittäin tärkeä. Itse asiassa niin tärkeä, että sitä pitäisi miettiä edes vähänkin vastaavalla intohimolla kuin vaikka Parantolan metsiä, ja tämä ei ole todellakaan mikään vähättelevä kommentti. Päinvastoin, alleviivaan sitä, miten pitkälle ennakkoluulottomuus, sitkeys ja vahva tahto voivatkaan joskus viedä. Sen saimme huomata kaikki kun tieto Parantolan metsäkaupoista tuli julki.

Onnittelut metsäväelle siis lähelle ja kauemmaksi. Pääsitte yllättämään monet meidät vähän jäykemmät paimiolaiset, ja toki monet varsinaissuomalaisetkin ja erittäin hyvällä tavalla ja tyylillä. Teitte muuten tekin Paimiolle ilmaista peeärrää, ja sen arvoa lisää vain se, että ihan vain tärkeäksi koetun ja rakkaan metsäalueen puolesta.

Taina Tukia