Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tiistain kokouksessaan, että liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut Tunnin juna -hankeyhtiön ja Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi.

Asiasta kertoi liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sdp) tiistaina tiedotustilaisuudessa.

Hankeyhtiöiden tehtävänä on hankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Suunnitteluvaiheeseen ja suunnittelun rahoitukseen osallistuminen ei sido osapuolia hankkeiden rakentamisvaiheeseen tai rakentamisen rahoitukseen.

Marinin mukaan neuvottelut raideliikenneinvestoinneista hyötyvien kuntien, kaupunkien ja muiden julkisomisteisten yhteisöjen kanssa aloitetaan. Valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluryhmiin.

Ministeri Marin pitää mahdollisena, että omistajuutta jaettaisiin esimerkiksi kuntien asukasluvun mukaan.

 

Neuvotteluissa käydään läpi esimerkiksi osapuolten priorisoimia linjausvaihtoehtoja ja tavoiteltavaa palvelutaso. Lisäksi käydään läpi hankkeen myötä toteutuvien maankäyttö- ja kiinteistökehityshyötyjen ja muiden hyötyjen taikka tulojen ohjaaminen hankkeen toteuttamiseen.

Marin arvioi, että Tunnin junan ja Suomi-radan liikennöinti alkaa aikaisintaan 2030-luvulla. Laajamittaisen kokonaisuuden suunnittelu kestää kuudesta kahdeksaan vuotta, mikäli ei tule mittavia, hanketta lykkääviä valitusprosesseja.

 

Hankeyhtiöiden perustaminen edellyttää, että niihin tulee omistajiksi eli osakkaiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Hankeyhtiöissä voisi olla myös muita osakkaita edellyttäen, että yhtiössä säilyisi julkisomisteinen määräenemmistö.

Valtio omistaisi hankeyhtiöistä perustamisvaiheessa vähintään 51 prosenttia ja muut osakkaat noin 49 prosenttia. Osakkaiden tulisi sitoutua yhtiön pääomittamiseen edellä mainitussa suhteessa siten, että pääomitus kattaisi arvioidut rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun kustannukset sekä muut hankeyhtiön toiminnan edellyttämät kustannukset.

Osakassopimusten hyväksymisen jälkeen valtiolla on valmius pääomittaa hankeyhtiöitä seuraavasti: Suomi-rata 76,5 miljoonaa euroa ja Hankeyhtiö Turun tunnin juna 38,25 miljoonaa euroa. Suomi-radan suunnittelukustannusten arvio on kokonaisuudessaan noin 150 miljoonaa euroa. Tunnin junan jäljellä olevaksi suunnittelukustannukseksi on arvioitu noin 75 miljoonaa euroa.

 

Hankeyhtiöt tulisivat liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen. Valtio ei luovuttaisi päätösvaltaansa taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä asioissa hankeyhtiöille.

Neuvottelutulos osakassopimuksineen tuodaan valtion osalta myöhemmin erikseen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjaa neuvottelutuloksen hyväksymisestä ja yhtiöiden perustamisesta.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi lisäksi, että Pohjolan Rautatiet Oy ei perusta rautatieliikenteen Kalusto- tai Kiinteistöyhtiötä, eikä Rail Baltica -yhtiötä.

 

Edellinen hallitus perusti suuria ratahankkeita varten Pohjolan Rautatiet Oy -emoyhtiön viime talvena. Varsinaisia hankeyhtiöitä ei kuitenkaan perustettu.