Onnistunut ja idearikas asukastyöpaja

0
Jukka Oksan työstämässä kartassa on Koivulinnan kaavoitettavan alueen tämänhetkinen tilanne. Oksa esittää yhteistyössä Paimio-Seuran kanssa - ja seuran pyynnöstä - oheisia asioita kaava-alueen suunnittelun tueksi. Kartasta ilmenee esimerkiksi metsiin. maisemiin, luontoon, virkistyskäyttöön ja kevyeen liikenteeseen liittyviä seikkoja ja ehdotuksia. Paimio-Seuran ja Oksan mielestä on tärkeää huomioida, että alueella on myös historiallisia arvoja ja lisäksi luultavasti myös arkeologisia tutkimuksia vaativia kohteita. Kartan laatija katsoo, että oheisia seikkoja huomioimalla olisi mahdollista toteuttaa Koivulinnaan Paimion ympäristölautakunnan linjaamien tavoitteiden mukainen viihtyisä asuinalue.

PAIMIO

Paimion Koivulinnan alueen asemakaavoitus on alkumetreillä hieman yskähdellyt, mutta tilanne on jo selkeästi kohenemaan päin. Eräs positiivinen seikka on, että Koivulinnan kaavahanke on tuonut paimiolaiseen kaavoituskulttuurin kokonaan uuden ulottuvuuden: asukas- ja kutsutyöpajat.

Asukastyöpajoista ensimmäinen – aiheena ympäristö – järjestettiin viime torstaina Paimion kaupungintalon teknisen viraston kokoushuone Kairassa. Suurta yleisöryntäystä tilaisuudessa ei ollut, mutta hyviä ajatuksia ja ideoita sinkoili sitäkin enemmän.

Paimion vs. kaavoituspäällikkö Maria Taipale osui naulan kantaan todetessaan, että ”parhaat tiedot ja ehdotukset tulevat yleensä asukkailta, sillä he tuntevat asuinalueensa perinpohjin”.

Taipale otti samalla etäisyyttä Koivulinnan alueen ensimmäisiin sapluunoihin, joissa rakentaminen on ollut melko lailla tapissa ja luontoarvot minimissä.

– Viime viikkoina on käynyt jokseenkin selväksi, että ainakaan sellaista kaavaratkaisua kyseiselle alueelle ei haluta.

Koivulinnan kaavahankkeeseen liittyen todella suuren selvitys-, ideointi- ja kartoitustyön on tehnyt paimiolainen Jukka Oksa – Paimio-Seuran pyynnöstä ja myötävaikutukselle.

Oksa työskentelee puistopuutarhurina Paimion kaupungin palveluksessa, mutta Koivulinna-hankkeen kohdalla hän toimii yksityishenkilönä.

Kartoitustyöstä on Oksan kohdalla kyse aivan kirjaimellisesti, sillä hän on työstänyt selkeän ja seikkaperäisen kartan Koivulinnan nykytilanteesta sekä alueella ja sen liepeillä olevista merkittäviksi katsomistaan kohteista. Oksan laatima kartta oheisteksteineen – jota voitaneen pitää asukastyöpaja-vaikuttamisen malliesimerkkinä – on nähtävillä tämän tekstiosion alapuolella.

– Vaikka olen työskennellyt 20 vuotta puistopuutarhurina en kuitenkaan ole varsinainen ammattilainen tekemään tällaista selvitystä, Oksa muistutti.

Asukastyöpajoissa yleisön edustajilta ei onneksi edellytetä edes puoliammattilaisuutta.

Toki hyviä ehdotuksia ja ideoita saatiin tilaisuudessa muiltakin kuin Oksalta. Kaavoituspäällikkö Taipale kirjasi ideoita ja näkemyksiä ylös tarkalla korvalla.

Moni puhui puuston ja viheralueiden säilyttämisen puolesta. Puustoiset nauhamaiset vyöhykkeet halutaan säilyttää muun muassa kaava-alueelle johtavien pääteiden varsilla.

Seuraava Koivulinnan aluetta koskeva asukastyöpaja työpaja järjestetään 11. syyskuuta. Silloin aiheena on liikenne.

Syyskuun 26. päivän asukastyöpajassa on teemana ”asuminen ja palvelut”.

Hankkeeseen liittyvä ainoa kutsutyöpaja järjestetään 2. lokakuuta, jolloin aiheita ovat asuminen, palvelut ja mitoitus.