Paikallinen työ tuottaa tulosta

0

Paimiossa on paiskittu viime vuosina paljon töitä työllistämisen parissa. Kaupunki osallistui vuosina 2017-2018 alueelliseen työllisyyskokeiluun, jonka aikana työvoimapalveluista kehittyi eräänlainen uusi paikallinen ”työvoimatoimisto”. Paimio nousi Kelan laatiman arviointimittarin mukaan Suomen Top-2 kunnaksi korkean aktivointiasteen ja työttömyyden lyhyen keston perusteella. Myös jo lähtötasoltaan alhaiset Paimion työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut laskivat entisestään.

Tämä kokeilu päättyi vähän yllättäen viime hallituskauden loppumetreillä, ja Paimiossa mietittiin, miten omaa paikallista tekemistä pystytään jatkamaan. Nyt jatkokuvioita on oikeastaan jo parikin, sillä Paimion työvoimapalvelut osallistuu sekä Seutukaupunkiverkoston työllisyyden edistämishankkeeseen, että todennäköisesti myös nykyhallituksen käynnistämään työllisyyshankkeeseen. Tähän jälkimmäiseen kaupunki ilmoitti kiinnostuksestaan viime viikolla, ja se käynnistynee vuoden vaihteesta.

Seutukaupunkiverkoston hankkeen ideana on kehittää tapoja, joilla yritysten työntekijätarpeisiin voidaan vastata eri keinoin. Työttömyyden hoidosta siirrytään työllisyyden edistämiseen.Työ- ja elinkeinoministeriön hanke kasvattaisi sekin kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Kokeilut laajentavat ministeriön ja edellisen hallituksen aikaista tekemistä ja alustavien tietojen mukaan kunnille olisi tulossa enemmän määräysvaltaa myös työllisyysmäärärahojen käyttämisessä. Edelleen myös TE-keskuksista on tarkoitus siirtää tekijäresurssia kuntiin. Tässä hankkeessa pyritään edistämään erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja tavallaan vaikeasti työllistyvien pääsyä takaisin työmarkkinoille.

Toimintakeskus Apila ( = Paimion työvoimapalvelut) on siis nykyään paljon enemmän kuin mitä se vielä joitakin vuosia sitten. Työllistämispalvelut edistävät paikallista hyvinvointia löytämällä konkreettisia tapauskohtaisia ratkaisuja. Se on paikallista ja hatunnoston arvoista tekemistä yli hallintorajojen.

Työllisyyden edistämisessä on aina kyse siitä, miten työ ja tekijä kohtaavat ja että löytyy se yhteinen suunta. Paimion työvoimapalveluissa avustetaan paikallisia yrityksiä niin rekrytoinnissa kuin koulutusten järjestämisessä. Tekijöitä löytyy työkokeiluun, oppisopimuskoulutukseen tai vaikka vuokratekijäksi. Palkkatuella yritys voi saada tarvittavan tekijän hommiin pisimmillään jopa vuoden ajaksi. Siinä ajassa työpaikka voi osoittautua pysyväksi.

Kun vaihtoehtojen kirjo on laaja, se mahdollistaa hyvinkin yksilöllisten ratkaisujen tekemisen. Kun tilanteita voidaan katsoa joustavasti, se voi parhaimmillaan tarkoittaa sitä, että töitä saa hänkin, jonka työllistymisessä on ollut haasteita.