Paimiontien kevytväylä kiinnostaa, mutta ei nostata tunteiden paloa

0
Paimion kaupungin tekninen johtaja Markku Kylén esitteli yleisötilaisuuden päätteeksi karttalehdilta kevytväylän linjausta sekä muun muassa viherväyliien ja bussipyskäkkien sijainteja. Kyléniä vastapäätä Sweco Ympäristö Oy:n projektipäällikkö Maria Katajamäki.

Jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttaminen Paimiontien (maantie 2340) varteen tuntuu kiinnostavan paimiolaisia, mutta ei nostata – ainakaan tässä vaiheessa – erityisempää tunteiden paloa.

Paimiosalissa järjestettiin tiistai-iltana kyseisen kevytväylähankkeen suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus. Paikalle saapunut noin 45 hengen suuruinen yleisö esitti suunnitelmaan liittyen kysymyksiä, mutta ei juurikaan kritiikkiä saatikka yksilöityjä vaatimuksia.

Pohdintoja kuulijoissa synnyttivät muun muassa kevytväylän linjaaminen, alikulun sijainti ja tarpeellisuus, bussipysäkkien sijoittelu ja kevytväylän valaiseminen/valaisemattomuus.

Väylän kustannukset maksaa Paimion kaupunki. Hanke on kirjattu kaupungin lähivuosien taloussuunnitelmaan, mikä ei kuitenkaan ole vuorenvarma tae hankkeen toteutumiselle.

– Jos väyliä halutaan, niin kuntien niitä pitää rahoittaa, totesi Paimion kaupungin tekninen johtaja Markku Kylén tiistai-illan yleisötilaisuudessa.

Keskustasta Tammisiltaan

Aika monta yleisöpuheenvuoroa kuultiin muun muassa sen tiimoilta, kannattaisiko kevytväylä linjata koko matkaltaan pelkästään jommallekummalle puolelle Paimiontietä.

­– Valaistus olisi jo valmiina Paimiontien eteläpuolella, huomautti eräs paikallaolija kuultuaan, ettei Paimiontien pohjoispuolelle tulla ainakaan ensi vaiheessa toteuttamaan valaistusta kevytväylää varten.

Tähänastisissa luonnoksissa on lähdetty siitä, että uusi väylä kulkee Paimion keskustasta lähdettäessä Paimiontien pohjoispuolella, mutta sukeltaa turvallisesti alikulun kautta Paimiontien eteläpuolelle ennen kallioleikkauksia.

Paimion taajaman länsilaidalla uusi väylä alkaisi siis samalta puolelta Paimiontietä, minne jo olemassa oleva väylä päättyy Sukselantien risteyksen kohdalla.

Tammisillan päässä kevytväylän päätepiste olisi nykyluonnosten mukaan samalla puolella tietä kuin ABC:n liikenneasema.

Aikaisempiin kaavailuihin nähden merkittävin ero nykyluonnoksessa on, että kevytväylää loivennettaan kallioleikkausten itäpuolella laskeuduttaessa kohti alikulkutunnelia ja Paimion keskustaajamaa.

Keskustelua koivukujasta

Kukaan Paimiosalissa keskusteluun osallistuneista ei ilmoittanut vastustavansa hanketta. Paimiontietä reunustavien koivujen kaatamista sen sijaan sekä vastustettiin että kannatettiin.

Tiesuunnitelmaluonnoksessa ei ole tähän mennessä esitetty edes yksittäisten koivujen poistamista eikä muutenkaan otettu kantaa koivukujan kohtaloon. Tosin nykyinen luonnos pohjaa pitkälti vuosien 2006–2007 luonnoksiin, jotka ovat lakiteknisesti – ja ehkä joiltakin osin muutenkin – ehtineet vanhentua.

Noina vuosina väylähanketta yritettiin edellisen kerran viedä eteenpäin ja aika lähelle päästiinkin: Paimion valtuustosalissa käytyyn tiukkaan äänestykseen saakka.

Lähiaikoina koivujen kuntoa ilmeisesti kuitenkin kartoitetaan, sillä yleisötilaisuudessa kuultiin sellaisiakin näkemyksiä, että tienvarren puusto olisi tullut ”tiensä päähän”.

Samalla selvitettäneen mahdolliset yksittäisten puiden aiheuttamat näkemäesteet esimerkiksi bussipysäkkien lähistöllä. Ennen sitä varmistetaan pysäkkien sijainnit, joita kohtaan yleisötilaisuudessa esitettiin jonkin verran kritiikkiä.

Kustannukset 1,1 miljoonaa euroa

Sukselantien risteyksen kohdalta Tammisillan ABC:lle ulottuvan jalankulku- ja pyöräilyväylän pituus tulee olemaan 3,4 kilometriä.

Kevytväylän tämänhetkinen kustannusarvio on noin 1,1 miljoona euroa, josta alikulun osuus on 0,2–0,3 miljoonaa euroa. Väylän Toteuttamisen maksaa Paimion kaupunki.

Väylän leveydeksi on luonnosteltu 3,0 metriä. Tien ja kevytväylän väliin jää viherväylä. Kiinteistöjen kohdalla kevytväylää linjataan lähemmäksi Paimiontietä.

Valaistun alikulkuputken korkeus tulee olemaan 3,45 metriä, mikä mahdollistaa kunnossapitokaluston liikkumisen putkessa. Alikulun lähettyville tulee tiekaiteita.

Väylää koskevan tiesuunnitelman päivityksen on tilannut Paimion kaupunki. Edelliset suunnitelmat ovat vuosilta 2006-2007.

Nykyinen suunnitelma tulee lokakuussa uudelleen nähtäville, jolloin on vielä mahdollisuus jättää muistutuksia ja mielipiteitä.

Kevytväylään liittyvän tiesuunnitelman laatija on Sweco Ympäristö Oy.