Sauvon hoitopaikat täynnä -Päiväkodin laajennushanketta toivotaan käyntiin ensi vuonna

0
Hanna-Leena Heinonen kertoo, että Sauvossa on pulaa sekä varhaiskasvatuksen tiloista että henkilökunnasta.

Sauvossa on tällä hetkellä noin 140 varhaiskasvatuksen piirissä olevaa lasta. Päivähoitopaikat jakaantuvat niin, että viidellä kotonaan hoitavalla perhepäivähoitajalla on hoidossa yhteensä 25 lasta ja Miinantuvan yhteydessä sijaitsevassa ryhmäperhepäivähoidossa 20 lasta. Loput lapsista ovat päiväkodissa sekä Miinantuvassa että Hakkiskodossa.

Sauvon varhaiskasvatuksen päällikkö Hanna-Leena Heinonen kertoo, että päivähoitopaikat ovat Sauvossa tällä hetkellä täynnä.

– Aika lailla alkaa olla sovittelua ja vähän pelolla mennään, että mistä venytetään jos lapsia tulee lisää, hän toteaa.

Heinonen kertoo, että jos päivähoidon tarve on tiedossa hyvissä ajoin, hoitopaikat saadaan helpommin järjestettyä. Hoidon tarpeen suhteen tilanteet voivat kuitenkin muuttua hyvinkin nopealla aikataululla.

– Periaatteessa hakuaika on neljä kuukautta, mutta jos vanhemmalle tulee tilanne, että hän saa työ- tai opiskelupaikan ja tarvitsee lapselle hoitopaikan nopeasti, silloin lain mukaan hoitopaikka pitää järjestää kahden viikon kuluessa, Heinonen kertoo.

Ammattilaisista ja tiloista pulaa

Sauvossa on tällä hetkellä pulaa sekä päivähoitotiloista että varhaiskasvatuksen ammattilaisista. Heinonen kertoo, että sijaisia on vaikea saada ja erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi on hankalaa – niin kuin koko Suomessa. 

– Pelastuksemme ovat olleet varhaiskasvatuksesta eläköityneet työntekijämme, jotka ovat sijaistaneet tarvittaessa, Heinonen sanoo.

Tällä hetkellä Sauvosta puuttuu kokonaan myös päiväkodin johtaja.

Helpoin ratkaisu olisi, jos Sauvoon saataisiin lisää perhepäivähoitajia, jotka hoitavat lapsia kotonaan. Nyt viidestä perhepäivähoitajasta osa alkaa lähestyä eläkeikää, eikä nuoria alalle ole helppoa saada. 

Miinantuvan yhteydessä olevan ryhmäperhepäivähoidon ohjaajia ollaan tällä hetkellä kouluttamassa lastenhoitajiksi.

– Tarkoitus on, että kun päiväkotia saadaan laajennettua, ryhmäperhepäiväkotiryhmät lakkautetaan ja hoitajat siirtyvät päiväkotiin lastenhoitajiksi, Heinonen kertoo.

Miinantupa herättää huolta

Myös päivähoitotiloista on Sauvossa puutetta. Miinantuvan päivähoitoyksikkö on vanha ja sen sisäilmaongelmia on jo korjattu kesällä 2018. Rakennuksen terveys on kuitenkin edelleen herättänyt keskustelua ja sauvolaiset perheet tekivät aiheesta kuntalaisaloitteen helmikuun 2019 lopussa. Aloitteessa vaaditaan väistötiloja Miinantuvan päivähoitolapsille.

Pitkän tähtäimen tavoite Sauvossa on rakentaa päiväkodille uusi laajennusosa Hakkiskodon yhteyteen, jolloin Miinantupa saadaan pois käytöstä. Laajennuksesta on tehty hankesuunnitelma, mutta suunnittelu on viivästynyt Sauvon koulun rakennushankkeen takia. 

– Toiveissa on, että laajennus saataisiin ensi vuoden budjettiin ja sitä päästäisiin toteuttamaan, Heinonen sanoo.

30 lapsen ikäluokat

Hanna-Leena Heinonen kertoo, että Sauvossa varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä on pysynyt viime vuosina jota kuinkin samana. Kunkin ikäluokan suuruus on noin 30 lasta.

Tällä hetkellä Sauvoon ei ole rakenteilla esimerkiksi uusia suuria asuinalueita, joten päivähoitoa tarvitsevien lasten määrä tuskin tulee heilahtelemaan suuresti. Mahdolliset tulevat lakimuutokset voivat kuitenkin vaikuttaa päivähoidossa siten, että henkilökunnan määrä tulee kasvamaan. Lakiesityksissä on kaavailtu, että yhdellä hoitajalla saisi olla kerrallaan vastuullaan seitsemän lasta nykyisen kahdeksan sijaan. Myös maksuttoman esiopetuksen tarjoaminen jo viisivuotiaille on ollut esillä.