Vaikuttamisen viikot alkoivat

0

Kaarinan kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksestä tihkui tietoa jo aiemmin, kun lautakunnat väänsivät esityksiään. Ensin Piikkiön suunnalta nousi esiin Niemenkulman koulun lakkautusesitys, sitten ajatus vaikutti jääneen, mutta nyt kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaan lakkautuksesta käynnistetäänkin selvitys. Kaupunki käy jo yt-neuvotteluja koulun henkilökunnan kanssa.

Talousarvioesityksen julkistuksessa selvisi myös, että Salvelan kartanoa eli Piikkiön entistä kunnanvirastoa kaupitellaan edelleen, mutta sen lisäksi kauppalistalle on joutumassa myös monelle piikkiöläiselle seniorikansalaiselle tuiki tärkeä harrastuspaikka Pontela. Nuorisotilojen siirtyminen Hadvalantien varteen vei iltakäytön.

Piikkiössä lakkautus- ja myyntiesitykset herättävät jo vahvaa vastustusta. Varsinkin Niemenkulman koulun lakkautusuhka ruokki tuoreeltaan keskiviikkona myös somekeskusteluja.

Niemenkulman koulun lakkauttamisen lasketaan säästävän kaupungin menoja noin 60 000 euroa. Jos Pontelaa ei tarvitse pitää yllä, säästyisi 70 000 euroa. Vuositasolla nämä molemmat ovat todella pieniä kuluvirtoja Kaarinan kaupungin kassassa, ja kuitenkin samalla tyyppiesimerkkejä tärkeiksi koetuista lähipalveluista. Mikäli kuntalaisten tiedot talousarvion määrärahaesityksistä pitävät kutinsa, väitetään, että toisaalle löytyy käytettäväksi satoja tuhansia euroja. Tiettävästi taidehankintoihin on budjetissa merkitty yli 600 000 euroa.

Nyt juuri on se hetki, jolloin keskusteluun ja aktiivisuuteen voi vain kannustaa. Niemenkulman kouluväki on kerännyt adressia ja selvittää miten Niemenkulman koulu pystyisi järjestämään ongelmaksi osoittautuneen koululaisten iltapäiväkerhon puutteen. Taannoin nostettiin esiin, että Yhtenäiskoulussa on oppilasvajausta, joten sinne pitäisi mahtua. Toisten mielestä koulu on jo nykyisellään ahdas? Entä mitä asiaan vaikuttaa tonttimaa ja sen kaavoitus? Aivan äsken Kaarina käytti etuosto-oikeutta ja osti reserviin maata nimenomaan sieltä Niemenkulman suunnalta. Voisiko olettaa, että tontti lähellä kyläkoulua voisi olla kiinnostavampi kuin ehkä joku toinen? Ja sitten taas toisaalta, hankitaanko perheisiin ja minkä verran niitä lapsia täyttämään tulevaisuudessakin Piikkiössä myös alle sadan oppilaan kyläkoulua?

Paimion kaupungin talousarvioehdotus tulee julki ensi viikolla, tällä viikolla jo tehtiin kaupunginhallituksessa esitys valtuustolle sopetusohjelman teettämisestä. Suu säkkiä myöden-tunnelma tiivistyy. Sauvossa kuntalaiset kipunoivat edelleen, eikä tässä vielä tiedetä mitä budjettikirjaan kirjoitetaan.

On avointen keskustelujen aika.

Taina Tukia