Edun valvontaa

0

Edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan.

Edunvalvojan määrää maistraatti tai tuomioistuin. Edunvalvojana voi olla yksityishenkilö tai erikseen määrätty yleinen edunvalvoja.

Kohtaan työssäni nuoria henkilöitä, jotka elämäntilanteestaan johtuen ovat saaneet edunvalvojan itselleen joko pysyvästi tai väliaikaiseen tarpeeseen.

Edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehen omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Edunvalvoja maksaa laskut ja katsoo, että varat riittävät elämiseen ja että omaisuus hyödyttää nimenomaan päämiestä. Päämies maksaa edunvalvonnasta.

Vuonna 2009 edunvalvonta siirtyi kunnilta valtiolle. Samalla oikeusministeriö päätti, että edunvalvontaa pitää yksityistää. Päätös oli osa valtion tuottavuusohjelmaa. Sen tehtävä oli vähentää valtion työntekijöitä. Tämä muutos on ollut merkittävä ja se näkyy edunvalvonnan laadun heikentymisenä.

Edunvalvojien tarve on lisääntynyt huimasti. Yhdellä edunvalvojalla voi olla satoja ihmisiä, joiden etua hän valvoo. Käytännössä edunvalvojien sihteerit ovat niitä, joihin päämies ottaa yhteyttä ja päämies hoitaa asioita sihteerin kautta. Se, että edunvalvojilla ja sihteereillä on kiire, eivätkä he ehdi hoitamaan päämiehen asioita, on mielestäni huolestuttavaa. Edunvalvojia ja sihteerejä on vaikea tavoittaa ja usein asioiden hoitaminen viivästyy tästä syystä. Pahin vaihe on se, kun päämies saa päätöksen edunvalvonnan alkamisesta, muttei hänelle vielä ole valittu edunvalvojaa. Tässä kohtaa hänen omat oikeudet hoitaa asioitaan ovat kuitenkin päättyneet. Et pysty maksamaan laskuja, tekemään sähkö-, vuokra-tai puhelinsopimuksia, et pysty hoitamaan käytännössä mitään mikä liittyy rahaan. Voit vaan odottaa tietoa edunvalvojastasi.

Päämiehen on hyvä olla aktiivinen asian etenemisen suhteen, koska vaihe voi kestää yllättävän kauan. Prosessi etenee hieman nopeammin, jos henkilö on itse suostunut edunvalvontaan. Usein vaan henkilöllä, jolle edunvalvoja on määrätty, on muutenkin vaikeaa eikä välttämättä ole voimia tai kykyä hoitaa asioita. Pitää vaan toivoa, että jokaisella, jolla on edunvalvoja, on joku joka auttaa häntä, että hän saa sen tuen mitä tarvitsee ja mihin hänellä on oikeus.

Me tarvitsemme tulevaisuudessa sellaisen edunvalvontajärjestelmän, joka pystyy tukemaan ihmisten omaa itsemääräämisoikeutta, riittävästi ammattilaisia, jotka hoitavat edunvalvontatehtäviä. Pitää olla myös riittävän läpinäkyvä kontrollijärjestelmä. Jos edunvalvoja ei hoida riittävän hyvin tehtäviään tai menee jostain syystä sukset ristiin päämiehen kanssa, niin edunvalvojan vaihtaminen pitäisi olla helpompaa, se on äärettömän vaikea prosessi ja prosessin aikana ei taaskaan mikään asia toimi, kun sinulla ei ole valittu uutta edunvalvojaa.

Summa summarum, edunvalvontaa tarvitaan, mutta järjestelmän pitää toimia, niin että päämiehen elämä helpottuu ja hän saa sitä mihin hänellä on oikeus. Tämä pitäisi olla itsestään selvyys.

”Älä lyö lyötyä.”

Merja Peri

Kirjoittaja on mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentelevä sairaanhoitaja Sauvosta.