Ensihoidon kilpailutus vei paikallisen yrittäjän työt

0
Katri ja Ismo Haajanen ovat työskennelleet Paimiossa yrittäjinä vuodesta 1992 lähtien. Tunnelmat ovat apeat ja suunnitelmat tulevan suhteen pitkälti auki. - Ei osannut vuoden alussa odottaa, että tänä vuonna toiminta yrittäjänä loppuu.

PAIMIO

Ensihoidon järjestelyt Paimion seudulla muuttuvat merkittävästi vuodenvaihteen jälkeen. Paimion-Sauvon Sairaankuljetuksen sijasta alueella alkaa operoida uusi valtakunnallinen toimija Med Group Ensihoitopalvelu Oy, jonka Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos TYKS Akuutti valitsi kilpailutuksen kautta hoitamaan tätä ja kahta muuta sairaanhoitopiirin alueen seutukuntaa. Yhtenä kilpailutusalueena oli nimenomaan Paimion, Sauvon ja Liedon seutu.

Sairaanhoitopiirin kesällä järjestämästä kolmen alueen kilpailutuspäätöksestä on tosin valitettu markkinaoikeuteen. Valittajina ovat kaikilla kolmella alueella kilpailutuksessa toiselle sijalle jääneet paikalliset tarjoajat, ja näiden joukossa myös Paimion-Sauvon Sairaankuljetus Oy, joka on toteuttanut Paimiossa ensihoitoa yli 27 vuoden ajan. Yrittäjäpari Katri ja Ismo Haajanen kertovat kiertelemättä, että koska työt kilpailutuksen myötä loppuvat, päättyy myös yritystoiminta vuodenvaihteessa. Henkilöstö, joista kuusi on vakituisia ja kaksi tuuraajia, on jouduttu irtisanomaan.

– Meidän auto palvelee vuodenvaihteeseen, mutta sen jälkeen täällä operoi Med Group. Ei ole vaihtoehtoja, kun markkina putoaa alta, sanoo Ismo Haajanen. Katri Haajanen kertoo, että huoli tulevasta on suuri myös työntekijöiden puolesta.

Tilanne tuntuu epäoikeudenmukaiselta, koska yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa on ollut vuosikaudet hyvää. Kehittämishankkeissa on tehty aina yhteistyötä, eikä toiminnasta ole tehty valituksia. Toiminnan laatusertifikaatit on kunnossa, työntekijät kokeneita ja osaavia.

– Auto ei ole ajosta ollut poissa koskaan. Meillä olisi yrityksenä ollut valmius jatkaa ainakin siihen saakka, kun selviää mitä sote aikanaan tuo, toteavat yrittäjät ja myöntävät, että olo on ollut lähes epätodellinen ja osin lamaantunut.

Uusi tilanne puolessa vuodessa


Paimiolaisyritystä koskeva kilpailutus on osa sairaanhoitopiirin isoa ensihoitopalvelun muutoskuviota. Sairaanhoitopiiri päätti alkukesästä siirtää samaisen Med Group Ensihoito Oy:n aiemmin hoitamat Salon ja Uudenkaupungin alueet piirin omaksi toiminnaksi ja jatkaa sopimusta Aluepelastuslaitoksen ja Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kanssa. Tämän jälkeen avattiin ensihoitopalvelujen kilpailutus jäljelle jääneille kolmelle sairaanhoitopiirin alueelle.

Kilpailutuksessa Med Groupin tarjous oli hinnaltaan halvin ja hankinnassa hintaa painotettiin enemmän kuin laatua. Kilpailutuksessa laatukriteereinä olivat palvelutuottajan referenssit ja henkilöstön osaaminen, kokemus, jatkokoulutus ja paikallistuntemus. Kaikki kolme aluetta voittaneella Med Groupilla ei tarjoushetkellä ollut palvelun tuottamiseen tarvittavaa kalustoa tai henkilökuntaa, mutta yritys lupasi tuottaa palvelut laadukkaasti ja siten, että kriteerit täyttyvät.

Kilpailutuksessa kakkoseksi näillä kolmella alueella jääneet Ryhmittymä Länsivespa Oy, Ryhmittymä Härkätie-Paimio Oy ja Ryhmittymä Ylävespa Oy tekivät hankintaoikaisuvaatimuksen VSSHP:lle ja valituksen markkinaoikeuteen, koska katsoivat kilpailutuksen tuloksen pohjanneen poikkeuksellisen halpaan hintaan ja palvelulupauksiin. Sairaanhoitopiiri ei ottanut oikaisuvaatimusta lainkaan käsiteltäväksi, mutta markkinaoikeus otti ja kielsi sairaanhoitopiiriä tekemästä hankintasopimusta Med Groupin kanssa.

Markkinaoikeuden käsittelystä huolimatta sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos on sopinut, että Med Group tuottaa ensihoidon palvelut väliaikaisesti myös sen ajan, kun oikeusprosessi on kesken. Se johtanee siihen, että valituksen tehneet pienet yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa ennen kuin ratkaisu tulee oikeudesta.

Aloittavallakin yrityksellä mahdollisuus


TYKS Akuutin toimitusjohtaja Sirpa Rantanen ei ymmärrä kritiikkiä siitä, että kilpailutuksessa olisi toimittu väärin. Hän huomauttaa, että hankintalain säädöksiä on noudatettu ja laki turvaa, että myös uusilla yrittäjillä on mahdollisuus tulla markkinoille, oli toiminta sitten mitä tahansa. Sama pätee kaikkiin kilpailutuksiin.

– Muutenhan uusilla yrityksillä ei koskaan olisi mahdollisuutta tarjota. Ihmettelen hiukan myös Varsinais-Suomen Yrittäjien kannanottoja tältä osin.

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on antanut markkinaoikeudelle vastineen valitukseen ja kiistää, että kilpailutus olisi tehty väärin. Rantanen toteaa ymmärtävänsä alalla toimineiden ja kilpailutuksessa hävinneiden yrittäjien hankalan tilanteen, mutta katsoo, ettei kilpailutusta olisi voitu muuten hoitaa. Vastaaviin tilanteisiin kilpailutus on johtanut monella alalla.

– Yleisesti ottaen kilpailutus tehtiin samoilla kriteereillä kuin neljä vuotta sitten. Julkinen toimija pelaa veroeuroilla, ja kaikessa haetaan sitä, että palveluista ei makseta liikaa, hän muistuttaa.

Markkinaoikeuden tuomari Reima Jussila ei kommentoi kyseistä vireillä olevaa valitusta, mutta vahvistaa Rantasen kommentin sen osalta, että hankintalaki antaa mahdollisuuden uusille toimijoille tarjota palvelujaan. Sen hän myöntää, että joissakin tilanteissa tämä on kaksipiippuinen asia.

– Hankintalaki edellyttää, että tarjouksia on katsottava aina ensin soveltuvuuden arvioinnin kannalta, eli esimerkiksi sitä, riittävätkö tarjoajan tekniset ja taloudelliset edellytykset. Sen jälkeen arvioidaan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus.

Käytännössä vasta sitten, kun nämä seikat on katsottu, verrataan itse tarjouksia niiden kriteereiden pohjalta, jotka hankintamenettelyssä on asetettu.

Jussila arvioi, että markkinaoikeuden ratkaisu hankintapäätökseen tulee aikaisintaan helmi-maaliskuussa.

Yrittäjäjärjestö kritisoi hankintamenettelyä tylysti


Varsinais-Suomen Yrittäjät kritisoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen kilpailutusta viime viikolla poikkeuksellisen voimakkaasti. Koko Varsinais-Suomen alueella tehty kilpailutus koskee useita ensihoidon paikallisia yrityksiä, jotka joutuvat ajamaan toimintaansa alas ja irtisanomaan jopa yli sata työntekijää.

Yrittäjäjärjestö näkee, että Med Group valittiin kuljetusten tuottajaksi pelkkien lupausten ja alhaisen hinnan perusteella. Pahimmillaan tämä voi järjestön mielestä johtaa siihen, että alueelle syntyy monopoliasemassa olevaa toimintaa.

– Monopoliasema voi johtaa esimerkiksi hinnankorotuksiin, laadun heikkenemiseen ja kuljetusaikojen pidentymiseen, kun kilpailua ei ole. Voi vain arvailla sairaanhoitopiirin motiiveja tehdä tällainen keskitys, joka merkitsee kuoliniskua alan pienille yrityksille, jotka ovat palvelleet sairaanhoitopiiriä vuosikymmeniä moitteettomasti, kommentoi Yrittäjien puheenjohtaja Hanna Munter tiedotteessa.

Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Jorma Saariketo on avustanut paikallisia yrityksiä kilpailutuksessa. Hänen mielestään hankintalaissa on valuvika, kun yritys voi tarjota tietyn tasoisia ja laadullisia palveluja ilman, että sillä on tätä toimintaa vielä edes käynnissä.

– Laki jättää hankintayksikölle laajan oikeuden luottaa siihen mitä tarjoaja ilmoittaa tarjoavansa. Näin ei saisi olla, hän kommentoi.

Käytännössä jos ja kun tarjoaja myös tiedostaa tämän, se voi todellakin syödä kilpailijat markkinoilta tarjoamalla työn halvalla. Saarikedon laatimasta muistiosta käy ilmi, että sairaanhoitopiirin edustaja on lähettänyt – markkinaoikeuden valituksesta hyvin tietäen – hävinneille yrityksille ostotarjouksen koskien niillä olevaa kalustoa.

Med Group aloittaa uudenvuoden aattona


Med Groupin palvelujohtaja Laura Riski ei kommentoi markkinaoikeuteen tehtyä valitusta. Hän toteaa, että oikeus ratkaisee asian aikanaan. Riski myöntää seuranneensa uutisointia asian tiimoilta ja havainneensa siinä asiavirheitä ja vääriä tietoja.

– Haluaisin korostaa, että me aloitamme toiminnan uudenvuoden aattona, ja asiat ovat silloin kunnossa. Ihmisten ei tarvitse olla huolissaan. Ensihoito toimii normaalisti, soitto 112:een ja apu tulee.

Ensihoidolla tulee jatkossakin olemaan Paimiossa asemapaikka, josta apu lähtee sen mukaan kuin palvelusopimus edellyttää. Riskin mukaan asematilan haku ja henkilöstön rekrytointi on käynnissä. Kaikkiaan Med Groupilla on noin kymmenen lisähenkilön lisärekrytointitarve, entisten 57 seudula jo palveluksessa olevan työntekijän lisäksi.

Hän tuo esiin myös sen, että yrityksen henkilöstöllä on jo ennestäänkin paikallistuntemusta.

– Tällä päättyvällä sopimuskaudella olemme tehneet jo yhteistyötä Kemiön ja Paimion alueilla, ja työntekijät tuntevat aluetta kyllä.