Kaikenikäisten työttömyys alenee Varsinais-Suomessa

0
Teollisuuden lisäksi myös palvelualalle kaivataan nyt tekijöitä.

PAIMIO,SAUVO KAARINA

Paimio on edelleen seutukunnan keulilla työllisyyden tilastoissa, sillä työttömyysaste on maakunnan toiseksi alhaisin, eli 3,6 %. Työttömänä on reilut 180 työnhakijaa, yhdeksän oli syyskuussa lomautettuna. Seutukunnan paras työttömyysaste on tällä erää Ruskolla (3,4%).

Heikoilta eivät näytä lähikuntienkaan luvut: Kaarinassa työttömyysaste on 5,7 % ja Sauvossa 4,9 %.

Varsinais-­Suomen työ­ ja elinkeino­toimistossa oli syyskuun lopussa 18 100 työtöntä työnhakijaa. Määrä on nyt ensimmäisen kerran pienempi kuin Uudellamaalla. Vuotta aiemmasta työttömien määrä väheni 9 prosentilla eli 1700 henkilöllä.

Ripeimmin työttömyys aleni Turunmaan saaristossa (­12%), kun Loimaan seudulla ja Vakka­Suomessa työttömien määrä oli 2% pienempi kuin vuotta aiemmin. Tilastot kertovat, naisten työllisyystilanne on hieman parempi kuin miesten. Syyskuussa naisten työttömyys väheni 800 hengellä ja miesten 450 hengellä. Alueella työttömistä työnhakijoista oli miehiä 9 800 ja naisia oli työttömänä 8 200.

Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (9,0 %) sekä Turun kaupungissa (10,5 %). Pienin työttömyysaste oli Vakka­Suomessa (5,0 %) sekä kunnista Ruskolla (3,4 %).

Työvoimapula näkyy

Työttömyys alenee kaikissa ikäryhmissä ja seutukunnissa. Samaten pitkäaikaistyöttömyyskin vähenee lähes kaikissa kunnissa.

Työvoiman kysyntä on edelleen vilkastunut. Viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana avautui uusia avoimia työpaikkoja 15 300 kpl eli 17 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman kysyntä on laajentunut palvelusektorilla.

Syyskuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työja elinkeinotoimistossa 4 700 kappaletta eli 9 % enemmän kuin vuosi sitten.

Erityisasiantuntijoiden kysyntä on kasvanut eli korkeasti koulutettuja osaajia tarvitaan. Myös rakentamisessa kysyntä oli edelleen vireätä. Lisäksi siivouksessa, logistiikka­alan, sosiaali­terveysalan, majoitus- ­ja ravitsemusalan sekä monissa muissa palvelualan ja teollisuuden tehtävissä oli työtä tarjolla enemmän kuin aikoihin.

Katso karttagrafiikasta, miten eri kuntien työttömyysaste on muuttunut puolentoista vuoden aikana.

Lähde: TEM:in Työllisyyskatsaus