MIELIPIDE – Vanhemmat kirjoittivat avoimen kirjeen Sauvon kunnalle

0

Sauvon koulukeskuksen remontissa on ilmennyt vakavia ongelmia, joiden pohjalta me koululaisten vanhemmat ja kuntalaiset vaadimme vanhan koulurakennuksen purkua tai tilojen osoittamista muuhun kuin koulukäyttöön. Runko on tarkoitus säilyttää, koska asiantuntijat eivät arvioineet sitä riskirakenteeksi mikrobikasvustolle. Vanhempainyhdistyksen aloitteesta runko-osasta kuitenkin otettiin mikrobinäytteet, ja viimeisimmässä raportissa (1.10.2019) ilmenee, että useassa näytteestä on löytynyt erittäin runsasta aktiivista Streptomyces-bakteerikasvustoa eli kansanomaisesti sädesientä. Vastoin yleistä ohjeistusta, kasvusto on käsitelty vetyperoksidilla, joka on biosidi. Biosidit pystyvät luomaan Streptomyces-bakeerille jopa aiempaa paremmat kasvuolosuhteet. (mm. TTL/ THL/16)

Koulun korjausmenetelmäksi on valittu tiivistäminen. Tiivistämistä suositellaan vain tilapäisratkaisuksi. Useat homekoulujen korjaushankkeet ovat osoittaneet, että lähes olemattoman onnistumisprosentin lisäksi tiivistyskorjausten elinkaari on parhaimmillaankin vain muutama vuosi. Surullista esimerkkiä ei tarvitse hakea kaukaa, sellainen löytyy Kaarinan Hovirinnasta. Heli Hakamäen diplomityössä ”Toteutustavan vaikutus tiivistyskorjausten pysyvyyteen sisäilmaongelmakohteissa” tutkittiin 27 vantaalaista tiivistyskorjauskohtaa, joista vain yksi oli onnistunut. Kansainvälisissä tiedesarjoissa on julkaistu aiheesta useita tutkimuksia, joista yksikään ei puolla tiivistyskorjausten onnistumismahdollisuuksia.

Mikrobiologian emeritaprofessori Mirja Salkinoja-Salosen mukaan Streptomyces-kohteen tiivistämiskorjaaminen on mahdotonta seuraavista syistä: Tiivistämisen tarkoituksena on estää rakenteisiin pesiytyneiden mikrobien pääsy sisäilmaan. Rakenteisiin luodussa umpiossa Streptomyces-bakteerit voivat kuitenkin hyvin ja tuottavat edelleen toksiineja, jotka ovat rasvaliuokoisia ja kulkeutuvat siten diffusiivisesti ehjänkin muovin läpi. Suurin osa Streptomyces-bakteerien toksiineista erittyy erittäin pieniin hiukkasiin, jotka kulkeutuvat neulanpistoakin pienemmistä aukoista alipaineiseen sisäilmaan. Näin ollen tiivistäminen ei yksinkertaisesti voi toimia Streptomyces-bakteerien kohdalla.

Remontoitava koulurakennus on käyttökiellossa, ja edellä mainituilla toimenpiteillä samat ongelmat, joiden vuoksi käyttökielto asetettiin, ovat jäämässä rakenteisiin. Rakennuksen korjausasteeksi on määritelty 85 %, ja kokonaisbudjetti hankkeelle on tällä hetkellä n. 6 miljoonaa euroa. Näistä lähtökohdista kuntalaiset luonnollisesti olettavat saavansa rakenteiltaan mikrobi- ja bakteerivapaan koulurakennuksen. Mikäli koulurakennuksen purkaminen on kunnan heikon taloudellisen tilanteen vuoksi mahdotonta (alaskirjaaminen), niin rakennukselle tulee löytää muuta käyttöä kuin lasten opetus. Lasten oikeuksien sopimus ulottuu kaikkeen viranomaistoimintaan, joka koskettaa lasten asioita. Kyseinen sopimus velvoittaa takaamaan lapsille parhaan mahdollisen terveydentilan ja oikeuden erityiseen suojaan.

Sauvon vanhempainyhdistys ry:n hallitus

sekä Tiia Kumpulainen, Tuomas Juvakka, Marinka Eriksson, Erika Lehmussaari, Toni Lehmussaari, Maija Grace, Nina Kurki, Outi Luukkonen, Seppo Katajainen, Susanna Katajainen, Johanna Lammela, Jani Lammela, Kirsi Raukola, Niina Wikström, Riikka Lehtinen, Niko Reponen, Elina Kavander, Kaisa Vanhala, Sanna Söderlund, Mikko Söderlund, Liisa Tammisto, Johanna Veranen, Heidi Suomi, Johanna Luoma, Outi K-L, Anna-Maria Nikander, Aila Väänänen, Juha Väänänen, Kimmo Virtanen, Annika Katajainen, Milla Vuorinen, Ville Veranen, Vera Korhonen, Mirja Niemelä, Mari Suomi, Miranda Kalasniemi, Heli Mikkola, Jaana Mattsson, Harri Mattsson, Ville Johannes Kalasniemi, Jemica Kalasniemi, Heini Mikkola, Sari Tuomi, Sari Itälä, Susanne Vuorisalo, Jaakko Tuomi, Juha Nikulainen, Miia Nikulainen, Piritta Nikkanen, Leena Harstinen, Antti Harstinen, Elina Pekkarinen, Yrsa Reponen, Rosanna Virtanen, Helena Karilainen, Pauliina Teikari, Johanna Nurminen, Pasi Nurminen, Tiina Hämäläinen, Hanna Hollstén, Metin Duman, Aneta Pluzyczka-Duman, Taina Eriksson, Mikael Rossi, Satu Rossi, Nelli Kalasniemi, Anne Rumpunen-Virtanen, Silvia Koski, Juha Koski. Lisäksi kolme nimettömänä osallistuvaa.