Mitä Reko-suoramyynti antaa tuottajalle?

0
Rekon eettisiin sääntöihin kuuluu esimerkiksi että eläimillä on mahdollisuus käyttäytyä lajityypillisesti. Heikkilän tilan kanoilla on ulkoilumahdollisuus.

Viisi vuotta toiminut Paimion Reko-rengas on pysynyt eläväisenä ja toimivana, kiitos sekä asiakkaiden että tuottajien. Kunnallislehti kysyi satunnaisotannalla joukolta tuottajia, millaisia kokemuksia heillä on Reko-suoramyynnistä.

Joillekin pientuottajille Reko on lähinnä mielekäs harrastus, josta saa pientä tuloa. Joillekin tuottajille tuotteiden myyminen suoraan kuluttajille Reko-rinkien kautta tuo  kunnon tilin.

– Reko-myynnillä on kohtuullisen iso rahallinen merkitys, kun myyn useammassa Rekossa, sanoo Tarvasjoella sijaitsevan Metsärannan puutarhan Kati Varga, Paimion Rekostakin parin viime kesän ajalta tuttu.

Samaa mieltä ovat niin Satu Nurmi kuin Anna Alastalokin, molemmat Paimion Rekon tuottajia sen perustamisesta asti.

– Rahallinen merkitys on hyvinkin merkittävä. Ennen Rekoa minulla oli talvikaudella vain satunnaisia asiakkaita ja markkinoita, riippuen omasta aktiivisuudesta. Nyt kohtaan asiakkaita säännöllisesti ympäri vuoden, Nurmen puutarhan Satu Nurmi sanoo.

Anna Alastalo kertoo, että Rekoista on muodostunut tilan suoramyyntituotteille lähes pääasiallinen myyntikanava, joten sillä on myös rahallista merkitystä.

Kaikilla kolmella on muitakin myyntikanavia ja suoramyyntiä kotoa.

Palaute motivoi ahkeroimaan

Monen muun rekolaisen tavoin Varga, Nurmi ja Alastalo arvostavat sitä, että Reko on kanava, jossa voi kertoa tuotteistaan ja saada palautetta.

– Positiivinen palaute vihannesten mausta tuo arvostuksen tunnetta ja ajaa työssä eteenpäin, Kati Varga kiittelee.

Lähes samoin sanoin kommentoivat Nurmi ja Alastalo; palaute kannustaa viljelemään ja kehittämään ja antaa uskoa siihen, että tekee oikeita asioita.

Satu Nurmi kertoo saaneensa Rekosta jopa ystäviä, niin asiakkaista kuin tuottajistakin.

– Ehkä hauskinta on ollut, kun Rekoissa on tullut vastaan useita vanhoja luokkakavereita jostain 40 vuoden takaa. Nimi tilauksessa ei ole sanonut mitään mutta jakelussa on ensin tuijotettu, että missähän me ollaan nähty.

Kaikki kolme kiittelevät myös Rekon mahdollistamaa tuottajien verkostoitumista, vertaistukea ja yhteistyötä.

– Muista tuottajista on tullut minulle puuttuneita työkavereita, Anna Alastalo sanoo.

Ei juurikaan negatiivista

Reko-toiminta koetaan tuottajan kannalta enimmäkseen helpoksi ja yksinkertaiseksi. Kati Varga on kokenut tilausten rekisteröinnin hiukan hankalaksi. Satu Nurmi mainitsee, että joskus joku unohtaa hakea tilauksensa, mutta harvoin.

– Minun mielestäni tässä ei ole mitään hankalaa. Päinvastoin, kun tilaukset tietää täsmälleen etukäteen ja ne voi jakaa lyhyessä ajassa, niin onhan se tuottajan kannalta toimivaa verrattuna esimerkiksi torimyyntiin, jossa seistään useampi tunti eikä välttämättä kauppa juurikaan käy, sanoo Alastalo.