Niemenkulman koulu palasi lakkautuslistalle- Pontelakin menossa myyntiin

0
Omien toimialojensa satsauksia ja säästöjä esittelivät tekninen johtaja Jyrki Haapasaari, kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki, vs. sivistysjohtaja Mika Rantanen ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Elina Heikkilä.

Kaarinaan ei sittenkään tehdä veronkorotusta, eikä kaupungille ole muodostumassa ensi vuonna alijäämää. Moni Kaarinan rajuista säästöehdotuksista on kuopattu tai siirretty tulevaisuuteen. Kaarina pystyy panostamaan entistä enemmän ennalta ehkäiseviin palveluihin.

Näin mukavan talousarvioehdotuksen esitteli Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta tällä viikolla. Ensi viikolla kaupunginhallitus alkaa työstää budjettia, ja valtuusto tekee marraskuussa lopulliset päätökset Kaarinan ensi vuodesta.

Piikkiöläisille talousarvioesityksessä on kuitenkin kirveleviä kohtia. Kaupunginjohtaja ehdottaa selvityksen käynnistämistä Niemenkulman koulun lakkauttamisesta sekä Pontelan myymistä.

Talousarvioinfossa Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Alander (kok.) arvioi, että veronkorotuksesta käydään todennäköisesti äänestyksiä. Hänen tämänhetkinen tuntumansa on, että puolet päättäjistä olisi valmis nostamaan veroja, jotta säästöistä voitaisiin luopua.

Niemenkulmasta ja Pontelasta säästöä

70 oppilaan Niemenkulmassa on viime vuosina ollut vain 50–60 oppilasta, ja tulevaisuudessa heitä ennustetaan olevan vielä vähemmän. Jos myös poliittiset päättäjät päätyvät koulun lakkauttamiseen, oppilaat siirtyvät Piikkiön yhtenäskouluun, jossa on tilaa. Henkilökunta siirtyy muihin Kaarinan kouluihin.

Säästöä arvioidaan tulevan 60 000 euroa vuosittain.

Pontelasta katosi hiljattain nuorisotila Piikkiön kirjaston yläkertaan, ja Pontela on sen jälkeen ollut eläkeläisyhdistysten käytössä. Rakennus on ollut iltaisin vajaakäytöllä. Satavuotiaan yhdistystalon myymisellä kaupunki säästäisi 70 000 euron käyttökustannukset vuodessa.

Ostajasta riippuu, voivatko kerhot jatkossakin kokoontua Pontelassa vai tuleeko rakennuksesta esimerkiksi yksityiskoti.

Valtionosuuksista yllätystuloja

Kaarinassa annettiin budjetin laatimiseen kaksi raamia: toisessa kunnallisveroa korotettaisiin 0,5 prosenttiyksiköllä, toisessa sama summa saataisiin säästöillä. Kaupunginjohtaja jätti kunnallisveron korottamisen sikseen, sillä Kaarina saakin valtionosuuksia ensi vuonna yllättävän paljon. Valtio maksaa Kaarinalle takautuvasti 3,6 miljoonaa euroa indeksijäädytyksen lakkauttamisen vuoksi.

Lautakuntien budjettikierroksen jälkeen alijäämää olisi kuitenkin kertynyt Kaarinalle 2 miljoonaa euroa nykyisellä kunnallisveroprosentilla. Jotta kaupunki ei jäisi miinukselle, Virta poimi talousarvioesitykseensä säästökohteita, joita lautakunnat olivat hylänneet, kuten Niemenkulman koulun lakkauttamisen ja Pontelan myymisen.

Talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen kertoo, että Kaarinan kuluvalle vuodelle ennustetaan historiallisen suurta alijäämää, 10 miljoonaa euroa.

Lukion aikuislinja säästymässä

Kaarinan lukion aikuislinjaa ei aiota lakkauttaa ensi vuonna. Myös myöhemmin lakkautus näyttää epätodennäköiseltä, vaikka se esiintyy yhä Virran listalla tulevaisuuden sopeuttamistoimista.

– Aikuislinja on nähty tarpeellisena, ja kaupungin säästö olisi valtion rahoituksen katoamisen myötä hyvin pieni. Lähinnä lakkautusta kannattaa harkita, jos lukion tilat tarvitaan iltaisin johonkin muuhun käyttöön, toteaa Virta.

Myöskään Hovirinnan suomen- ja ruotsinkielisten koulujen mahdollinen hallinnollinen yhdistäminen ei ole ainakaan vielä ensi vuoden asia.

Kaarinaan tulee uusi paloasema

Kaarinan ensi vuoden investointirahat kuluvat arvattavasti koulurakennuksiin. Uudisrakennuksia on nousemassa sekä Hovirintaan, Valkeavuoreen että Piispanlähteelle vanhojen rakennusten sisäilmaongelmien vuoksi.

Lisäksi kaupunki rakentaa 8,5 miljoonalla eurolla Krossiin moottoritien pohjoispuolelle paloaseman Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselle. Pelastuslaitos vuokraa aseman, ja kaupunki saa laskelmien mukaan investointinsa takaisin 20 vuodessa.

Yhteensä talojen rakentamisiin kuluu Kaarinassa ensi vuonna 20 miljoonaa euroa. Uusien katujen ja kunnallistekniikan rakentamiseen Kaarina käyttää 10 miljoonaa euroa.

Hoitokriteereitä tiukennetaan

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Elina Heikkilä kertoo, että ikäihmisten koteihin on tulossa enemmän apua, jotta he pystyisivät asumaan pitkään kodeissaan eikä heidän tarvitsisi siirtyä ympärivuorokautiseen hoitoon. Omaishoidettavien on mahdollista saada jatkossa kotiin perhehoitaja, jotta omaishoitajat pystyvät pitämään vapaitaan viemättä hoidettavaa laitokseen. Lisäksi kotikuntoutukseen palkataan fysioterapeutti, joka neuvoo ikäihmisiä, miten voi pysyä pidempään liikuntakykyisinä.

Uusi palveluohjaaja palkataan, sillä nykyisillä resursseilla ei pystytä tekemään riittävästi tarkastuksia yksityisiin hoitolaitoksiin ja muistisairaiden koteihin.

Kaupunki koettaa myös rekrytoida kokeneita lääkäreitä aiempaa paremmalla tehtäväkohtaisella palkalla vähentääkseen erikoissairaanhoidon kuluja.

Mikäli kaupunginjohtajan esitys menee läpi, tehostetun palveluasumisen kriteereitä tiukennetaan (säästö 100 000 euroa). Sairaanhoitajien vastaanotto muuttuu terveyskeskuksessa maksulliseksi (säästö 150 000 euroa). Yksilövastaanotoista siirrytään enemmän ryhmätoimintaan (säästö 40 000 euroa). Sijaisia palkataan sosiaali- ja terveyspuolelle vähemmän (säästö 70 000 euroa).

Tuntimääristä leikataan

Perusopetuksen tuntimäärää aiotaan vähentää 228 tunnista 226:een tuntiin. Valtakunnallinen minimi on 224 tuntia.

Käytännössä yläkoulusta katoaa yksi käsityön tunti ja alakoulusta matematiikan tunti. Säästöä on luvassa tuntikehyksen leikkaamisesta ja perusopetuksen tuntimäärän vähentämisestä 125 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen maksuja näillä näkymin korotetaan, mistä odotetaan lisätuloa 120 000 euroa.

Kulttuuritapahtumista tulee useammin maksullisia (lisätuloja 8000 euroa). Kaupunki vähentää 10%:lla jakamiaan avustuksia (säästö 60 000 euroa).

Toisaalta Kaarina aikoo perustaa neljään yhtenäiskouluunsa apulaisrehtorien virat, sillä rehtorien aika ei ole riittänyt hyvään johtamiseen isoissa kouluissa.

Liikuntatilat maksullisiksi

Kaupungin liikuntatiloista ja kentistä aiotaan maksullisia yli 20-vuotiaiden ryhmille. Tähän mennessä kaarinalaiset yhdistykset ja seurat ovat voineet varata niistä vuoroja maksutta.

– Tuntihinta tulee olemaan 15–50 euron väliltä, laskee Kaarinan tekninen johtaja Jyrki Haapasaari.

Lisätuloja arvioidaan kertyvän näistä maksuista kaupungille 100 000 euroa. Turussa liikuntatilat ovat jo pitkään olleet maksullisia.

Kunnallinen pysäköinninvalvonta on tulossa, mistä oletetaan tuloja 50 000 euron verran.

 

Kaupunginjohtajan budjettiehdotus 2020

  • Toimintatuotot 34 milj. euroa
  • Toimintakulut –209 milj. euroa
  • Toimintakate –175 milj. euroa
  • Verotuloja 153 milj. euroa
  • Valtionosuuksia 32 milj. euroa
  • Vuosikate 9 milj. euroa
  • Poistot –9 milj. euroa
  • Tulos 72 000 euroa
  • Velkaa asukasta kohti 3245 euroa (+625 euroa)