Paimio aikeissa sopeuttaa konsulttiyhtiön tuella

0

Paimion kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto käynnistää Paimion kaupungin talouden sopeuttamisohjelman laatimisen. Samalla hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy konsulttiyhtiö Perlacon Oy:ltä saadun tarjouksen kaupungin talouden sopeuttamisohjelman laatimiseksi.

Perlacon Oy on kunta-alan ja julkishallinnon konsulttiyhtiö, jonka palvelut koostuvat erityisesti johdolle suunnatuista konsultointipalveluista. Perlacon on äskettäin antanut konsulttiapua muun muassa Turun kaupungille.

Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki on käynyt Paimion taloustilanteeseen liittyviä keskusteluja Perlacon Oy:n edustajien kanssa ja pyytänyt yhtiöltä konsultointitarjousta koskien Paimion kaupungin talouden sopeutusohjelmaa.

Perlacon Oy:n jättämä tarjous ei ole julkinen. Paimion kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa marraskuun 13. päivän kokouksessaan.

Sopeutusohjelman laatimisen taustalla ovat Paimion heikko taloustilanne ja lähiaikojen huolestuttavat talousnäkymät.

Paimion kuluvan vuoden tulos on viimeisimmän ennusteen perusteella jäämässä noin 2,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuosi 2020 näyttää muodostuvan paremmaksi kuin kuluva vuosi, mutta silti ensi vuosikin voi jäädä alijäämäiseksi.

Eräs Paimion kaupungin talouden harmillinen erityispiirre on, että Paimiolla on velkaa asukasta kohden selvästi enemmän kuin muilla kunnilla keskimäärin. Paimion kaupunki kuuluu velkaisimpaan kymmenykseen kaikkien Suomen kuntien joukossa.