Paimion kaupunginhallitukselta kurinpalautusta ympäristölautakunnalle

0
Tuulivoimaa maalaismaisemaan vai ei? Siitä kysymyksestä on Paimion kohdalla väännetty peistä jo pitkään. Arkistokuva Varsinais-Suomesta.

PAIMIO

Paimion ympäristölautakunta päätti kuluvan lokakuun 3. päivän kokouksessaan olla antamatta korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO) selitystä liittyen Paimion ympäristölautakunnan Huso-Pöylän tuulivoimapuiston rakennuslupahakemuksista vuoden 2016 joulukuussa tekemiin päätöksiin.

KHO on pyytänyt lautakunnan selityksen tuulivoimaloiden rakennuslupiin liittyvästä 26 henkilön valituslupahakemuksesta ja valituksesta 18. lokakuuta 2019 mennessä..

Koska lautakunta ei halunnut antaa asiassa asianajotoimiston valmistelemaa selitystä – eikä muutakaan selitystä – päätti Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki käyttää asiassa kuntalain mukaista otto-oikeutta ja ottaa asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Jussinmäki perustelee otto-oikeuden käyttämistä sillä, että ”ei ole Paimion kaupungissa noudatetun hallintokäytännön mukaista, että toimielin kieltäytyy antamasta oikeuslaitoksen pyytämää selvitystä”.

Asia liian monimutkainen?

Ehdotuksen, ettei lausuntoa anneta, teki lautakunnassa puheenjohtaja Pasi Ristilä (sd.) Johanna Vairinen-Salmelan (kok.) ja Seppo Päätalon (vihr.) kannattamana.

Ristilä perustelee ratkaisuaan asiakokonaisuuden monimutkaisuudella ja haasteellisuudella. Hän katsoo, ettei ympäristölautakunnalla ole edellytyksiä eikä pätevyyttä antaa selitystä näin monimutkaisen asian kohdalla. Sen takia hän ehdotti, ettei lausuntoa anneta.

Paimion ympäristölautakunta on aikoinaan ollut pätevä päättämään tuulivoimapuiston rakennusluvista. Pasi Ristilä, kuinka lautakunnalla nyt ei ole pätevyyttä arvioida omaa päätöstään?

– Tämä asia on haasteellinen nimenomaan oikeustapauksena. Emme ole lakiasioiden asiantuntijoita.

Asianajotoimistoissa lakiasiat tunnetaan. Ristilä katsoo kuitenkin, että asianajotoimiston lautakunnalle valmistelema selitysteksti ei ole tasapuolinen, vaan lähes pelkästään tuulivoimayhtiön intressien mukainen.

Ristilä myöntää, että kaupungin ja yhtiön intressit voivat olla osin yhteneväiset. Onhan kyse pitkälti siitä, kestääkö kaupungin keskeisen toimielimen päätös korkeimman hallinto-oikeuden kriittisen tarkastelun.

– Se on mielestäni joka tapauksessa arveluttavaa, että näin varauksettomasti tukeudutaan pelkästään toisen osapuolen näkemyksiin, Ristilä summaa.

Kh:n vasemmisto lautakunnan linjoilla

Paimion kaupunginhallitus käsitteli asiaa viime keskiviikon kokouksessaan. Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti palauttaa asian ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi ja kehottaa ympäristölautakuntaa antamaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle sen pyytämän selityksen.

Lieväksi kurinpalautukseksi tulkittava päätös syntyi kaupunginhallituksessa äänin 7-3. Tappiolle jäi Timo Virran (sd.) esitys, että asiaa ei palauteta ympäristölautakunnalle vaan että kaupunginhallitus pysyttää ympäristölautakunnan päätöksen voimassa. Äänestyksessä Virta sai tuekseen Tomi Niemisen (vas.) ja varajäsenenä paikalla olleen Sari Rannikon (sd.).

Päätökseksi tulleen kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen kannalla olivat kokoomuksen Sanna-Maija Ansio, Jukka Hongisto ja Timo Ilola, keskustan Eira Alander ja Joona Uusitalo kristillisdemokraattien Kimmo Jalonen ja vihreiden Marika Mulari.

Valituslupahakemus ja valitus KHO:ssa

Ympäristölautakunnalle osoitetun selityspyynnön taustalla on Paimion ympäristölautakunnan Huso-Pöylän tuulivoimapuiston rakennuslupahakemuksista aikoinaan tekemä päätös.

Lautakunnan myönteisestä rakennuslupapäätöksestä valitettiin Turun hallinto-oikeuteen, joka osin hylkäsi valituksen ja jätti sen muilta osin tutkimatta puuttuvien valitusoikeuksien vuoksi.

Kyseisestä Turun hallinto-oikeuden päätöksestä on hiljattain tehty valituslupahakemus ja valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO). Niihin liittyen KHO on pyytänyt Paimion ympäristölautakunnalta tavanomaiseen oikeuskäytäntöön kuuluvan selityksen.

Ympäristölautakunnalle ei kuitenkaan 3. lokakuuta 2019 kelvannut asianajotoimiston laatima lausuntoluonnos, jota lautakunnan esittelijä paikkatietovastaava Virpi Lindvall ehdotti ympäristölautakunnan lausunnoksi KHO:n selityspyyntöön liittyen.

”Ei kannanottoa eikä selityksiä”

Asianajotoimiston kanta oli, että ympäristölautakunnan tulisi kokouksessaan ensisijaisesti todeta, ettei valituslupaa asiassa tule myöntää, ja mikäli korkein hallinto-oikeus kuitenkin myöntää valitusluvan, on lautakunnan hyvä todeta kantanaan, että korkeimman hallinto-oikeuden tulisi hylätä valitus.

Asianajotoimiston näkemyksen mukaan Paimion ympäristölautakunnan olisi syytä myös todeta, etteivät valitukset anna aihetta arvioida myönnettyjä rakennuslupia toisin.

Näkemyksiään asianajotoimisto perustelee muun muassa sillä, että ”hallinto-oikeuden päätöksestä ilmenee, että valitusten keskeiset seikat on jo osayleiskaavassa otettu huomioon, ja korkein hallinto-oikeus on kaava-asiassa todennut kyseisessä vaiheessa tehdyt selvitykset riittäviksi ja kattaviksi sekä osayleiskaavan MRL:n sisältövaatimukset täyttäviksi”.

Ympäristölautakunnan puheenjohtaja Pasi Ristilä tähänastinen ehdotus on tarkkaan ottaen sellainen, että ”ympäristölautakunta ei ota kantaa asiaan eikä anna asiassa selitystä korkeimmalle hallinto-oikeudelle”.

Ristilän ehdotus hyväksyttiin lautakunnan päätökseksi äänin 5-1. Esittelijän ehdotuksen kannalla oli ainoastaan Heikki Turpeinen (kok.).

Ympäristölautakunta joutuu kuitenkin palaamaan asiaan kaupunginhallituksen vaatimuksesta. Selityksen antamiseen KHO:lle on Paimion kaupungin rakennustarkastaja Petri Vastamäen mukaan saatu muutaman viikon mittainen lisäaika.