Paimiossa rakennetaan lähivuosina kaksi siltaa ja kaksi kiertoliittymää – lisäksi Paimiontie saa kevytväylän ja Tiilitehtaan ja Pakurlanmetsän alueet kunnallistekniikan

0
Isosillan rinnalle aiotaan rakentaa moottoriajoneuvoliikennettä varten uusi silta vuonna 2022. Vanha kivisilta jää pelkästään kevyen liikenteen käyttöön.

PAIMIO

Paimiossa tapahtuu lähivuosina huomattavan paljon tie-, silta- ja väylärakentamista. Eräs kohde, johon panostetaan tuntuvasti, on Vanhan Turuntien silta eli niin sanottu Isosilta.

Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki ehdottaa, että Isosillan peruskorjausta varten varataan jo ensi vuodelle 250 000 euroa. Kyseinen määräraha käytettäisiin pääosin sillan kansirakenteiden kunnostamiseen. Kantavuusongelmaa vankkatekoisella kivisillalla ei ole.

Paimion kaupungin kaavailuissa on, että Isosillan rinnalle rakennetaan moottoriajoneuvoliikennettä varten uusi silta vuonna 2022. Uuden sillan valmistuttua vanha kivisilta jäisi pelkästään kevyen liikenteen käyttöön.

Vanhan Turuntien uuden sillan toteuttamiseen on tarkoitus varata 1,2 miljoonaa euroa Paimion kaupungin vuoden 2022 talousarvioon. Kyseinen summa kattaisi uuden sillan rakentamiskustannukset kokonaisuudessaan.

Paimiontien kevytväylä 2021

Paimiontien kevytväylähankkeeseen liittyen Paimion kaupungintalolla on kaavailtu, että kevytväylä toteutetaan vuonna 2021 ”MAL-hankkeena” yhteistyössä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa. Kustannuksiksi arvioidaan 0,9 miljoonaa euroa, josta ELY:n kanavoiman MAL-rahan osuus olisi puolet.

Kiertoliittymä Paimiontien ja Kravinkujan risteykseen on tarkoitus toteuttaa kokonaan kaupungin omin varoin vuonna 2022. Liittymän kustannusarvio on 550 000 euroa, ja sen toteuttaminen pyritään ajoittamaan yhteen Paimiontien sillan uusimisen kanssa.

Paimionjoen K-supermarketin länsipuolella ylittävän maantiesillan korvaaminen uudella rahoitetaan kokonaisuudessaan valtion varoin.

Kaaritien ja Alvar Aallon tien risteykseen kaavaillun kiertoliittymän maksaa puolestaan kokonaan Paimion kaupunki. Kyseinen liikenneympyrä toteutetaan näillä näkymin vuonna 2024.

Ensi vuonna Paimion kaupunki kustantaa Tiilitehtaan ja Pakurlanmetsän alueiden kunnallistekniikat tiestön ja valaistuksen osalta. Näiden töiden hintalappu on yhteensä 380 000 euroa.

Vesihuollon toteuttamisesta kyseisillä alueilla vastaa samanaikaisesti – oman budjettinsa puitteissa – Paimion Vesihuolto Oy, joka on Paimion kaupungin sataprosenttisesti omistama yhtiö.

Tiilitehtaan ja Pakurlanmetsän alueille on kaavoitettu yhteensä noin 60 omakotitalotonttia ja lisäksi muutama tontti rivitaloja varten. Tontit tulevat myyntiin vuoden, parin kuluessa.