Pertti Huuhka voitti odotetusti Sauvon kunnanvirastokisan

0
Huuhka solmi viime keväänä kunnan kanssa kaupat Sauvon entisestä, ylemmän kerroksen osalta purkukuntoisesta kunnanvirastosta.
Sauvon kunnanhallitus on Kunnallislehden saamien tietojen mukaan päättänyt, että Sauvon kunta solmii Pertti Huuhkan kanssa vuokrasopimuksen Sauvon kunnanviraston uusista tiloista. Ensi alkuun tilat vuokrataan Huuhkalta noin 13 vuoden määräaikaisella sopimuksella. Määräajan umpeuduttua sopimusta on mahdollista jatkaa.
Huuhkan valintaa uuden kunnanviraston toteuttajaksi on ennakoitu Sauvossa viime keväästä saakka, jolloin Huuhka solmi kunnan kanssa kaupat Sauvon entisestä, ylemmän kerroksen osalta purkukuntoisesta kunnanvirastosta.
Rakennuksen luovutusajankohta vuokraajalle eli Sauvon kunnalle on 1. kesäkuuta 2020.
Tiedot perustuvat pöytäkirjanotteeseen.
Vanha virasto
saneerataan
Ratkaisu on tiivistetysti se, että Huuhka yrityksineen saneeraa ja osin uudisrakentaa entisen kunnanviraston tilat ja vuokraa ne sitten Sauvon kunnalle pitkällä sopimuksella.
Huuhka on aikaisemmin kertonut aikovansa purkaa ja rakentaa uudelleen rakennuksen yläkerran, mutta säilyttää alemman niin sanotun kivijalkakerroksen, missä muun muassa Sauvon kunnan valtuustosali sijaitsee.
Sauvon kunnan työntekijät ovat olleet jo pitkään evakossa entisestä kunnanvirastorakennuksesta, koska aluehallintovirasto on asettanut kiinteistön käyttökieltoon.
Kaksi tarjousta
hylättiin samantien
Kunnanviraston vuokratilojen hankintaa koskien Sauvon kunta sai määräaikaan 30. syyskuuta 2019 mennessä kuusi tarjousta, joista kaksi hylättiin samantien.
Kaikki kuusi tarjoajaa täyttivät kuitenkin tarjouspyynnössä asetetut tarjoajan kelpoisuusehdot.
Paikallisen yrittäjän tarjous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena, koska se ei sijaitse Sauvon koulukeskuksesta ”noin 500 metrin”, vaan 750 metrin etäisyydellä. Toinen tarjous hylättiin, koska vuokralletarjoaja edellytti vastoin tarjouspyyntöä, että tontin tulisi löytyä Sauvon kunnalta.
Huuhkan tarjous
edullisin
Neljää jäljelle jäänyttä tarjousta vertailtaessa Huuhka sai parhaat hintapisteet, mutta selkeästi huonoimmat laatupisteet. Huuhkan jälkeen seuraavaksi edullisin kuukausivuokrahinta olisi ollut kolmanneksen Huuhkan tarjousta korkeampi. Vuositasolla erotusta olisi kertynyt noin 40.000 euroa.
Vuokrasopimus Huuhkan kanssa solmitaan ensi alkuun ehdollisena. Varsinainen sopimus voidaan solmia vasta sitten, kun tarjouspyynnössä edellytetyt olemassa olevaan rakennukseen liittyvät tarkastukset ja tutkimukset on suoritettu.
Tarjouspyynnössä oli seuraava ehtolauseke: ”Olemassa olevista rakennuksista tulee teettää kuntokartoitus ja haitta-ainekartoitus sekä tarvittaessa sisäilmatutkimus, jotka toimitetaan Sauvon kunnalle ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta.”
Huuhkalle heikot
laatupisteet
Tarjoukseen liitetyn ”rakentamisen laadun varmistuksen kuvauksen”, jossa keskeisenä seikkana oli kosteuden hallinta rakennusaikana, kohdalla Rakennus Huuhka Oy/Pertti Huuhka sai vain yhden pisteen, muut jäljellä olevat tarjoajat jokainen viisi pistettä. Huuhkan tarjouksen heikkoudeksi nähtiin se, että laadunvarmistuksen ja kosteudenhallinnan toimenpiteistä oli vain pintapuolinen kuvaus.
Kohdassa ”tarjotun tila- ja varusteratkaisun toimivuus sekä tarjotut materiaalit ja välineistö” Huuhka sai 9 pistettä, muut tarjoajat kukin 15 pistettä. Huuhkan kohdalla ongelmana oli muun muassa vanha öljylämmitys ja valtuustosalin sijaitseminen alakerrassa, minne ei ole yläkerrasta esteetöntä pääsyä kuin ulkokautta.
 
Ei viruksia. www.avast.com