Säästöliekki lepatti teknisen lautakunnan budjettikokouksessa. Timo Mäkelä esitti investointeihinmiljoonan euron suuruista leikkausta.

0
Paimion tekninen lautakunta esittää ensi vuodelle investointimäärärahaa (200 000 e) muun muassa Jokipuiston alueen kehittämiseen.

Paimion tekninen lautakunta antoi tiistaina kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2020 talousarvioehdotuksensa. Henkilöstö- ja toimintamenoihin on laskettu 3,0 prosentin suuruinen korotus ja muihin menoihin 1,0 prosentin korotus verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.

Lähtökohtana budjetin laadinnassa on ollut, että hallintokunnan on tarkasteltava toimintaansa sovitun strategian mukaisesti ja haettava oma-aloitteisesti mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja tehdä rakenteellisia muutoksia.

Vuoden 2020 ulkoisiksi menoikseen tekninen lautakunta esittää 5,15 miljoonaa euroa ja ulkoisiksi tuloiksi 0,96 miljoonaa euroa. Hallintopalvelut lisäävät loppusummaan sisäiset menot ja tulot niiden valmistuttua.

Tiistain kokouksessaan lautakunta antoi myös ehdotuksen teknisen lautakunnan vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmaksi.

Suunnitelmakaudelle 2020–2021 menojen kasvuksi on laskettu 1,0 prosenttia. Myös toimintatuottoihin arvioidaan seuraavalla kaksivuotiskaudella 1,0 prosentin vuosittainen kasvu.

Investoinneissa välivuos i

Investoinnit olivat tuttuun tapaan vahvasti esillä lautakunnan talousarviokokouksessa. Paimion ensi vuoden investointien kokonaissummaksi lautakunta esittää noin 2,3 miljoonaa euroa, mikä on alle puolet kuluvan vuoden investointien kokonaissummasta.

Viimeksi kuluneella kymmenvuotiskaudella Paimion vuotuiset investoinnit ovat olleet keskimäärin 3,3–3,6 miljoonaa euroa, joten vuosi 2020 tulee olemaan investointien osalta eräänlainen välivuosi. Samalla pidetään hengähdystauko koulurakentamisessa.

Vuoden 2020 merkittävimmät investoinnit liittyvät Paimiossa näillä näkymin kaavateiden rakentamiseen sekä Tiilitehtaan, Jokipuiston, Kriivarin ja Pakurlanmetsän alueiden kunnallistekniikkaan. Talonrakennuspuolella käytetään rahaa muun muassa lukiorakennuksen muutostöihin ja yläkoulun aurinkosähkövoimaloihin.

Teknisen lautakunnan investointiesitys vuodelle 2020 ja investointisuunnitelma vuosille 2021–2024 menevät talousarvion tavoin syksyn kuluessa kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäviksi.

Raju leikkausesitys torjuttiin

Tekninen lautakunta tekee kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle vuosittain – yleensä lokakuussa – esityksen seuraavan vuoden investoinneista. Useimmiten lautakunnan esitys toteutuu ainakin pääosiltaan. Muutokset, poistot ja lisäykset ovat kuitenkin mahdollisia, kun asioita käsitellään monessa eri toimielimessä.

Paimion teknisessä lautakunnassa päätös hallitukselle ja valtuustolle esitettävistä noin 2,3 miljoonan euron suuruisista investoinneista syntyi tiistaina vasta äänestyksen jälkeen.

Lautakunnan varapuheenjohtaja Timo Mäkelä (kok.) teki kokouksessa vastaehdotuksen tekninen johtajan Markku Kylén investointiehdotukselle. Mäkelän esitys oli euromäärältään noin miljoona euroa pienempi kuin teknisen johtajan ehdotus.

Lautakunta päätti kuitenkin esittelijä Markku Kylénin ehdotuksen mukaisesti äänin 7–2, että Paimio käyttää ensi vuonna investointeihin 2,3 miljoonaa euroa eikä tee investointeihin Mäkelän esittämiä varsin rajuja karsintoja.

Äänestyksessä Mäkelä sai tuekseen ainoastaan kokoomuksen Piia Rannikon.

“Paimiossa suorastaan ahdinko”

Vastaehdotuksessaan – jota ei siis hyväksytty – Mäkelä katsoi, ettei teknisen johtajan talousarvioesitys ole kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukainen. Mäkelän mielestä esittelijän ehdotukseen sisältyy muitakin kuin vain välttämättömiä investointeja.

– Olen erittäin huolissani Paimion taloustilanteesta, se on suorastaa ahdinko, edes kriisikunta ei tunnu enää riittävältä ilmaisulta. Sote-menot karkaavat aivan käsistä, ja velanottotahti sen kuin kiihtyy kuukausi toisensa jälkeen, perustelee Mäkelä tappion kärsinyttä vastaehdotustaan.

Mäkelä olisi karsinut vuoden 2020 investoinneista muun muassa Marjaniemen saunan peruskorjauksen, Kriivarin alueen saneerauksen, Kiirulantien, Vistantien ja Valkojantien ja Jokipuiston hankkeet, Tillintuvan märkätilat, uimahallin peruskorjausrahat, KHT:n valaistuksen saneerauksen ja Vistan koulun kentän pinnoitteen uusimisen.

Kaikki edellä mainitut päätettiin kuitenkin sisällyttää teknisen lautakunnan investointiehdotukseen. Kuten myös muun muassa yläkoulun aurinkosähkövoimalat, lukiorakennuksen A- ja C-osien muutostyöt, Tiilitehtaan alueen kunnallistekniikka ja Isosillan uusimisen yhteydessä toteutettavat tiehankkeet.