Sauvo kertoo virastoratkaisustaan vasta pitkän valitusajan jälkeen. Kuusi tarjousta saatu. Kunnanhallitus käsitteli asiaa eilen maanantaina.

0

Sauvon kunnanvirastohanke etenee, mutta vain harvat tietävät miten.

Sauvon kunta on ollut tiedottamisessaan toistaiseksi varsin niukkasanainen. Tarjouskilpailu Sauvon kunnanviraston uusista vuokratiloista päättyi runsas viikko sitten.

Sauvon vs. kunnanjohtajalta Juuso Alatalolta ei herunut viime perjantaina selkeää vastausta edes siihen, kuinka monta tarjousta on saatu.

– Useita, tyytyi hän toteamaan perustellen vaitonaisuuttaan Sauvon kunnan omaksumalla tiedotuskäytännöllä. Hankinta-asioiden kohdalla käytäntö on kuulemma sellainen, että tiedottaminen alkaa vasta sitten kun päätökset on tehty ja valitusaika päättynyt.

Kuntalaisten tiedonsaannin ja kunnallisen demokratian kannalta Sauvon omaksuma käytäntö on jokseenkin erikoinen.

Alatalon arvoituksellinen linja jatkui, kun tiedusteltiin, että onko saatujen tarjousten kohdalla kyse jo olemassa olevista kiinteistöistä vai uudisrakennettavista tiloista.

– Uskoakseni molemmista, hän vastasi.

Ehtikö esityslistalle?

Sauvon kunnan tekninen johtaja Taisto Nuutinen oli eilen maanantaina puheliaampi. Hän täsmensi, että kunnanvirastoon liittyviä tarjouksia on saatu yhteensä kuusi ja että ne ovat pääsääntöisesti hyviä ja varteenotettavia.

– Voisi jopa sanoa, että yllättävänkin hyviä, hän totesi.

Nuutinen kertoi, että asiaa käsitellään Sauvon kunnanhallituksessa jo saman päivän iltana, eli siis eilen maanantaina.

Tieto oli melko yllättävä, sillä kunnanhallituksen esityslistalta kyseinen asiakohtaa puuttui vielä maanantaina iltapäivälläkin.

Nuutisen mukaan uuden kunnanviraston vuokrauksesta päätetään ennalta sovitun – ja myös tarjoajien tiedossa olevan – pisteytyksen mukaisesti. Pisteitä jaetaan muun muassa hinnan, laadun ja toiminnallisuuden perusteella. Lisäksi pisteytyksen kohteena on hankkeen rakentamisaikaisen toiminnan kuvaus, mihin liittyy esimerkiksi kosteudenhallinta.

Mikäli kunnanviraston vuokraamisesta tehtiin päätös eilen Sauvon kunnanhallituksen kokouksessa – joka pidettiin Kunnallislehden jo mentyä painoon – ei päätös tule sauvolaisten tietoon vielä kolmeen viikkoon.

Alatalon tavoin Nuutinen totesi Sauvon pitävän kiinni päätöksestään kertoa virastoratkaisusta vasta valitusajan päätyttyä, mikä merkitsee 7+14 vuorokauden mittaista viivettä.

Mystisiä aineksia

Sauvon kunta julkaisi kunnanvirasto-vuokratiloihin liittyvän hankintailmoituksen syyskesällä työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA-tietokannassa.

Sauvon kunnanhallitus pyysi HILMA:ssa tarjouksia hankintailmoitukseen liitetyn tilaohjelman mukaisista kunnanviraston vuokratiloista. Hankintailmoituksessa todettiin, ettei Sauvon kunta tarjoa tonttia eikä osoita tiloille sijaintipaikkaa. Edellytyksenä oli kuitenkin, että tilojen tulee sijaita Sauvon kuntakeskuksessa, 500 metrin säteellä koulukeskuksesta.

Oman hiukan mystisen lisänsä keitokseen on tuonut se, että Sauvon kunta myi kesällä vanhan käyttökiellossa olevan virastorakennuksensa paikalliselle yrittäjälle Pertti Huuhkalle 343 000 euron suuruisella kauppahinnalla. Ainakin rakennuksen yläkerran – jossa kunnanviraston tilat ovat pääosin sijainneet – katsotaan olevan ”purkukuntoinen”

Kauppakirjan ehtojen seitsemännessä kohdassa todetaan, että ostajalla on oikeus perua kauppa vielä kolmenkin vuoden kuluttua kaupanteon ajankohdasta.

Sauvon vanhan kunnanviraston myynnin yksityiskohdat ihmetyttivät useita kunnanvaltuutettuja viime kesäkuun 3. päivän kokouksessa.

Huuhka aikoo tiettävästi remontoida rakennuksen alakerran ja rakentaa maanpäällisen osan uudelleen. Tiedossa ei ole, onko Huuhka mukana Sauvon kunnanviraston vuokratilojen tarjouskilpailussa.

Moni Sauvossa veikkailee, että on.