Sauvo teki kunnanvirastopäätöksen, mutta ei toistaiseksi kerro sen sisältöä. Virastohanke oli salaisena asiakohtana kunnanhallituksen kokouksessa. Halutessaan kunta voisi tiedottaa vaikka heti.

0
Toistaiseksi kuntalaiset voivat vain arvailla Sauvon uuden kunnanviraston ulkonäköä ja sijaintia.

Sauvon kunnanhallitus teki maanantai-iltana merkittävän ja kauaskantoisen päätöksen toimistotilojen vuokraamisesta kunnan uusiksi virastotiloiksi. Tilojen vuokraamista käsiteltiin kunnanhallituksessa salaisena asiakohtana. Vuokraaminen ei ollut hallituksen esityslistalla edes otsikkoasiana.

Sauvon kunnan omaksuman hankintoihin liittyvän tiedotuslinjauksen mukaisesti vt. hallintojohtaja Leena Pesu ei kommentoinut kunnanvirastoasiaa kokouksen jälkeen käytännössä lainkaan. Hän totesi ainoastaan, ettei hallituksen tekemä virastotilojen vuokraamispäätös edellytä kunnanvaltuuston hyväksyntää, koska hanke ei tarvitse lisämäärärahaa.

Salaamisen ja vaiteliaisuuden syynä on se, että Sauvon kunnassa katsotaan, ettei kunta voi tiedottaa hankinnoistaan mitään ennen hankintapäätöksen liittyvän valitusajan – joka on käytännössä 7+14 vuorokautta – päättymistä.

Laki ei kiellä kertomasta

Johtava lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksiköstä, eikö kunta voi halutessaankaan informoida kuntalaisia merkittävästä hankintapäätöksestä ennen kuin siihen liittyvä valitusaika on umpeutunut?

– Yleisellä tasolla – ottamatta kantaa tähän nimenomaiseen tapaukseen – totean, että kunta voi kertoa hankintapäätöksen sisällön tuoreeltaan. Valitusajan päättymistä ei tarvitse odottaa. Tiedon antaminen on kunnan viranomaisen harkinnassa, Huikko sanoo.

Onko niin, että kunnanhallituksen tekemän päätöksen voidaan katsoa olevan hankintapäätös, ellei asia mene valtuustoon saakka?

– Ymmärtäisin, että tällaisessa tapauksessa kunnanhallituksen päätös on yhtä kuin hankintapäätös.

Sen verran Sauvon kunnanvirastohankkeesta tiedetään, että uusi kunnanvirasto sijoittuu Sauvon kunnan ydinkeskustaan – niin on ainakin tarjouspyynnössä edellytetty – ja tarjoaa työtilat noin kahdellekymmenelle hengelle.