Sauvon kouluhankkeen hintalappu pikemminkin viisi kuin neljä miljoonaa: Lisäkuluja purkamisesta, irtaimistohankinnoista ja pihatöistä

0

SAUVO

Sauvon kunnassa valmistellaan parhaillaan talousarviota vuodelle 2020. Sauvon kunnanhallitus aloitti talousarviourakkansa eilen maanantaina koko päivän mittaisella kokouksella. Lopullisen talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksensa kunnanhallitus antaa valtuustolle kuitenkin vasta marraskuun 25. päivän kokouksessaan.

Eniten päänvaivaa Sauvon päättäjille aiheuttaa koulukeskushankkeen läpivienti kunnialla loppuun saakka ja uusista päiväkotitiloista päättäminen. Kunnanvirastoasia sen sijaan on ainakin hetkeksi pois päiväjärjestyksestä.

Vielä kuluvan vuoden alkupuolella Sauvon koulukeskuksen rakentamiskustannukset arvioitiin ilman purkamiseen liittyviä kuluja 3,65 miljoonan euron suuruisiksi. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että hankkeen kokonaiskustannukset kohoavat lähelle viittä miljoonaa euroa.

Summaa kasvattavat purkutöiden ohella muun muassa kalustamiskustannukset ja pihatyöt. Kouluhankkeen toteuttamisesta päätettäessä linjauksena oli, että investointi koskee vain koulun rakentamista – ei vanhan osan purkamista, irtaimistoa eikä piha-alueita ja leikkivälineitä.

”On haluttu tehdä isosti”

Hankkeen kokonaishinta saattaa siis muodostua jopa neljänneksen verran korkeammaksi kuin alunperin kaavailtiin. Vielä sitäkin mittavampi lasku on mahdollinen, elleivät työvaiheet suju kaikilta osin ongelmitta ja yllätyksittä.

Aikatauluongelmia ei ole toistaiseksi ilmennyt, joskin välitavoitteita on siirretty kuukaudella eteenpäin betonin kuivumisen varmistamiseksi.

Sauvon kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kesäkuussa 2018, että koulukeskusinvestointi – jonka taustalla on alakoulussa todettu vakava sisäilma- ja mikrobiongelma – toteutetaan niin sanotulla yhdistelmämallilla. Eli samanaikaisesti rakennetaan uutta ja peruskorjataan vanhaa. Kuitenkin niin, että ”rakennukseen ei jätetä epäterveitä rakenteita”.

Sauvon kunnan johtavat luottamushenkilöt kunnanvaltuuston puheenjohtaja Erkki Paaskunta (kok.) kunnanhallituksen puheenjohtaja Satu Simelius (kesk.) ja hallituksen varapuheenjohtaja Mari Kesälä (sd.) sekä kunnanjohtaja Juuso Alatalo ja sivistysjohtaja Elli Sainio julkaisivat hiljattain tiedotteen, jossa he korostivat, että kouluhankkeessa ei ole päädytty saneeraamisen ja uudisrakentamisen ”yhdistelmämalliin” säästösyistä, vaan muista syistä.

– Päinvastoin, valittu yhdistelmämalli on hieman kalliimpi kuin toiset valmistelussa olleet vaihtoehdot, tiedotteessa todettiin.

– Kun kerran kunnassa tehdään näin suuri investointi, se on haluttu tehdä isosti.

Uudisrakentamiseen verrattuna yhdistelmämallin erityisetuna on edellä mainitun viisikon mielestä ”koko koulun yhtenäisyyden vahvistaminen”. Lisäksi he katsovat, että uuden ja vanhan yhdistelmämalli mahdollistaa ”modernit oppimisympäristöt”.

Lainaa lainan päälle

Kouluhankkeen kustannuksista 400 000 euroa on käsitelty kunnan käyttömenoina kuluvan vuoden aikana.. Kyseiseen summaan sisältyvät muun muassa purkukustannukset, jotka on arvioitu noin neljännesmiljoonan euron hintaisiksi.

Varsinaisiin rakentamiskustannuksiin on kuluvalle vuodelle budjetoitu 1,80 miljoonaa euroa ja ensi vuodelle 1,85 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden osalta summa saattaa kuitenkin kohota jopa 2,5 miljoonaan euroon. Mahdollista on sekin, että irtaimisto- ja piharakentamiskustannuksia budjetoidaan osin myös taloussuunnitelmavuosille 2021 ja 2022. Investointi rahoitetaan kokonaisuudessaan lainarahalla.

Uudet koulutilat on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden elokuussa.

Sauvon kunnan investointeja koskevassa tuoreessa esityslistan liitteessä todetaan, että vaikka aikoinaan päätettiin, että investointi koskee vain koulun rakentamista, tarvitsee uusi koulu kuitenkin oppikalusteet, ajanmukaisen av-esitystekniikan, musiikki-instrumentteja ja liikuntavälineitä.

Uuden koulun irtaimistohankintoihin kaavaillaan käytettäväksi yhteensä 205 000 euroa vuosina 2020–2021.

Pihatöiden kustannuksiksi arvioidaan 350 000 euroa. Alustavana ajatuksena on, että vuonna 2021 rahoitettaisiin pihatöitä 150 000 eurolla ja seuraavana vuonna 200 000 eurolla.

Jos toteutus tehdään vasta vuosina 2021–2022 on selvää, että pihat tulevat ensi alkuun olemaan ongelmallisia monessakin mielessä.

Sauvon kouluhankkeen kohdalla nähdään nyt, että koulu tarvitsee ajanmukaiset piha-alueet ja leikkivälineet ja että pihasuunnitelmassa täytyy huomioida myös henkilöautoliikenne ja pysäköintialueet.

Sauvon kouluhanke: erillisistä ylä- ja alakoulurakennuksista koostuvan yhtenäiskoulun osat yhdistetään laajennusosalla ja samalla alakoulurakennus osin peruskorjataan.

Peruskorjauksen bruttoala on 935 neliömetriä ja laajennuksen bruttoala 1080 neliömetriä.

Rakennuttajana ja tilaajana on Sauvon kunta. Pääsuunnittelija on turkulaisen Vahtera Arkkitehdit Oy:n Jukka Lehtonen.

Hankkeen kokonaisurakoitsija on koskelainen Ojarannan Rakennus Oy.

Kyseessä on Sauvon kunnan historian suurin yksittäinen investointi.

Sauvossa viiden miljoonan euron investointi merkitsee noin 1670 euron rahasummaa asukasta kohden. Paimiossa samansuuruinen investointi on noin 460 e/as. ja Kaarinassa 149 e/as.