Sauvon kunnanvirastoratkaisusta valitus Markkinaoikeuteen – hankintamenettelyä väitetään virheelliseksi

0
Sauvon kunta myi kesän korvalla vanhan kunnanvirastorakennuksensa Pertti Huuhkalle ja solmi 7. lokakuuta Huuhkan kanssa 13-vuotisen sopimuksen kiinteistön vuokraamisesta Sauvon kunnan toimistotiloiksi. Rakennus on peruskorjattava ennen kuin kunta voi muuttaa tiloihin vuokralaiseksi.

SAUVO 

Sauvon kunnanhallituksen 7. lokakuuta tekemästä päätöksestä – joka koskee kunnanvirastotilojen vuokrauksen julkista hankintaa – on jätetty valitus markkinaoikeudelle.

Valittajana on Sauvon Sähkötarvike Oy asiamiehenään asianajaja Kimmo Tenhovirta Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:stä.

Valittajan vaatimuksena on, että markkinaoikeus kumoaa Sauvon kunnanhallituksen tekemän päätöksen vuokrasopimuksen solmimisesta Sauvon kunnan ja Rakennus Huuhka Oy:n / Pertti Huuhkan välillä.

Kyseessä on hankintakilpailutuksen myötä solmittu 13 vuoden mittainen vuokrasopimus, jolla Huuhka vuokraa ensi keväästä alkaen Sauvon kunnalle toimistotilat Sauvon entisestä kunnanvirastorakennuksesta.

Sauvon Sähkötarvikkeen tiukkasanaisessa valituksessa katsotaan, että Sähkötarvikkeen tarjous on hylätty hankintamenettelyssä virheellisesti ja että tarjouskilpailu on järjestetty “kulissina” tarkoituksena valita Rakennus Huuhka Oy tarjouskilpailun voittajaksi.

Valittaja vaatii Sauvon kuntaa paitsi kumoamaan valituksenalaisen päätöksen myös korjaamaan valittajan virheelliseksi katsoman hankintamenettelyn. Lisäksi vaatimuksena on hankintapäätöksen täytäntöönpanon keskeyttäminen markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Myös uhkasakko olisi valittajan mielestä tarpeen velvoitteen tehosteeksi.

Oliko jotain sovittu vai ei?

Valittajan näkemyksen mukaan kunnan viranomaiset ja Rakennus Huuhka Oy / Pertti Huuhka ovat jo ennen tarjouskilpailun järjestämistä tehneet suullisen sopimuksen Huuhkalle keväällä myydyn entisen kunnanvirastorakennuksen korjaamisesta ja vuokraamisesta kunnalle.

Sauvon Sähkötarvike Oy asiamiehineen katsoo, että “koko tarjouskilpailu on rakennettu niin, että voittaneen tarjoajan tarjous voidaan näennäisesti puolueettomassa kilpailussa valita”.

Sauvon kunnanhallituksen puheenjohtaja Satu Simelius myöntää, että jo siinä vaiheessa kun Sauvon kunnanvirastorakennusta oltiin myymässä, kunnan intresseissä oli, että ostaja kunnostaisi kiinteistön ja tarjoaisi sitä sen jälkeen kunnalle vuokralle.

– Ei varmaankaan mitään sellaista sopimusta kuitenkaan ole ollut, että näin tulee varmuudella tapahtumaan, hän sanoo ja toteaa, että neuvottelut virastorakennuksen myynnistä käytiin pääasiassa virkamiestasolla.

Simelius synnytti muutama viikko sitten esikoisensa eikä ollut paikalla kunnanhallituksen kokouksessa 7. lokakuuta, jolloin vuokrasopimuksesta Huuhkan kanssa päätettiin.

Simeliuksen näkemys on kuitenkin, että jos Huuhkan tarjousta parempi vaihtoehto olisi ollut tuolloin tarjolla, olisi se myös tullut valituksi.

Ei tarpeeksi keskustassa?

Markkinaoikeudelle jätetyssä valituksessa katsotaan kuitenkin, että “valittajan kiinteistö olisi tullut puolueettomassa hankintamenettelyssä kunnanviraston uudeksi sijoituspaikaksi”.

– Valittajan tarjous täytti kaikki tekniset vaatimukset, joten pisteet teknisistä ominaisuuksista olisivat olleet vähintään yhtä hyvät kuin voittaneessa tarjouksessa, valituksessa todetaan.

– Valittajan tarjoama kuukausivuokra olisi ollut 8 600 euroa. Voittaneen tarjouksen kuukausivuokra oli 9 850 euroa.

Sauvon Sähkötarvikkeen jättämä tarjous hylättiin heti alkuunsa. Hylkäämisen syynä oli se, että valittajan kiinteistö sijaitsee koulukeskuksesta linnuntietä pitkin 750 metrin etäisyydellä ja maantietä pitkin 970 metrin etäisyydellä. Tarjouspyynnössä tarjouksia haravoitiin noin 500 metrin etäisyydeltä kunnan keskustaajamasta.

Valituksessa todetaan, että voittajaksi valittu kohde sijaitsee koulukeskuksesta maantietä pitkin mitattuna 990 metrin etäisyydellä linnuntietä pitkin noin 500 metrin etäisyydellä.

– Yleisen elämänkokemuksen perusteella on vieras ajatus, että asiakkaat tulisivat kohteeseen suorinta linnuntietä, todetaan valitustekstissä ja todetaan, että “Sauvon kunnassa asiointi kunnanvirastossa tapahtuu tyypillisesti saapumalla autolla viraston pihaan”.

Lisäksi valittaja asiamiehineen toteaa, että “voittaneen tarjouksen kiinteistö sijaitsee huomattavasti vaikeammin saavutettavissa syrjäisellä alueella, kun taas valittajan tarjoama kohde kahden tien risteyksessä aivan palvelujen vieressä”.

Tarjoamansa kiinteistön rakentamiskustannuksiksi valittaja on laskenut 700 000 euroa.