Sauvon kunta vastaa kuntalaisten kirjelmiin: Terveys on Sauvon kouluhankkeen ykkösprioriteetti

0
Rakentamisen arkistokuva

Sauvon kunnan johto vastaa alla saamiinsa avoimiin kirjeisiin. Laajemmin vastausta mm. rakentamisen osalta esitettyihin kysymyksiin annetaan Kuntsarin sivuilla ensi viikon alussa.

Sauvon kunnanvaltuusto on päättänyt yksimielisesti kesäkuussa 2018 toteuttaa Sauvon koulukeskusinvestoinnin niin sanotulla yhdistelmämallilla, jossa vanhan koulurakennuksen huonokuntoisempi osa puretaan, mutta parempikuntoinen osa korjataan ja vanhan alakoulun ja yläkoulun väliin rakennetaan lisäosa, joka yhdistää koulukeskuksen yhdeksi kouluksi. Samalla valtuusto päätti, että vanhaa rakennusta korjattaessa hanketta seurataan tarkasti ja mikäli korjauksen yhteydessä tulee esiin uusia ongelmia, ne hoidetaan kuntoon. Rakennukseen ei jätetä epäterveitä rakenteita. Kouluhanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ulkoseinästä löytynyt mikrobikasvusto on otettu vakavasti ja toimenpiteisiin on ryhdytty.

Yhdistelmähankkeen vaihtoehtoina olivat vanhan koulun korjaus ja uudisrakennus. Huonokuntoisemman osan korjaustarve oli niin suuri, ettei sen korjaaminen olisi ollut järkevää, eivätkä luokkahuoneet vastanneet enää nykyajan opetuksellisia tarpeita. Uudisrakennukseen nähden yhdistelmämallin etuna on erityisesti koko koulun yhtenäisyyden vahvistaminen. Lisäksi se mahdollistaa modernit oppimisympäristöt, liikuntatilojen riittävyyden kunnassa, oppilashuoltotilojen laajemman käytön mahdollisen sote-uudistuksen jälkeen, laadukkaammat tilat musiikinopetukseen ja konserttitilan. Myös koulun piha-aluetta jää paremmin koululaisten käyttöön. Kun kerran kunnassa tehdään näin suuri investointi, se on haluttu tehdä isosti. Niin, että se palvelee koululaisia ja kuntalaisia vuosikymmeniksi eteenpäin.

Julkisuudessa on esitetty väitteitä, että tähän hankemuotoon on päädytty säästösyistä, kunnan rahapulan vuoksi. Tämä ei pidä paikkaansa. Päinvastoin, valittu yhdistelmämalli on hieman kalliimpi kuin toiset valmistelussa olleet vaihtoehdot. Sauvon luottamushenkilöt halusivat panostaa erityisesti kouluun, ja siksi olemme joutuneet luopumaan monista muista investoinneista, kuten esimerkiksi kunnanviraston rakentamisesta, teiden päällystyksestä ja monen muun rakennuksen kunnossapidosta.

Lisäksi keskustelua on herättänyt koulun lämmitysmuoto, kun öljylämmitystä aluksi jatketaan. Kunnan tavoitteena on tulevaisuudessa siirtyä kokonaan pois öljylämmityksestä kaikissa kunnan kiinteistöissä. Tähän kuitenkin vaaditaan pidempi selvitystyö ja muutoksia muihin kunnan kiinteistöihin. Mikäli olisimme jääneet odottamaan kunnan laajempaa energiaratkaisua, olisimme joutuneet lykkäämään kouluhanketta vuosilla eteenpäin.

Niin sauvolaisilla luottamushenkilöillä, viranhaltijoilla, koulun käyttäjillä kuin muilla kuntalaisilla on yhteinen tavoite: tehdä Sauvoon mahdollisimman terveellinen, turvallinen ja toimiva koulu.

Erkki Paaskunta,

kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Satu Simelius,

kunnanhallituksen puheenjohtaja

Mari Kesälä,

kunnanhallituksen varapuheenjohtaja

Juuso Alatalo,

vs. kunnanjohtaja

Elli Sainio,

sivistysjohtaja