Tiedotamme, että emme tiedota

0

Varsinais-Suomessa nousi hiljattain kohu, kun TPS kertoi tiedotteessaan purkaneensa erään avainpuolustajansa pelaajasopimuksen. Tiedote nosti esille monia kysymyksiä, mutta ei juurikaan antanut vastauksia. Niukka tiedottaminen oli kuitenkin jossain määrin ymmärrettävää yksityisyyteen ja juridiikkaan liittyvistä syistä.

Edellä mainitun kaltaiseen tiedottamiseen törmää silloin tällöin myös kuntien päätöksenteossa. Siitä huolimatta, että perustuslain mukaan kuntien viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa toisin säädetä.

Julkisuusperiaatteella turvataan avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa. Samalla annetaan mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä.

Lienevätkö nämä keskeiset periaatteet hieman kadoksissa Sauvon kunnassa?

Monenlaista epätietoisuutta ja hämmentyneisyyttä on viime aikoina liittynyt muun muassa Sauvon kunnanvirastoa koskevaan päätöksentekoon.

Sauvon vs. kunnanjohtaja ja tekninen johtaja ilmoittivat äskettäin, että kunnanviraston vuokratilojen kilpailutuksesta kerrotaan tarkemmin vasta sitten, kun päätös on tehty ja viikkoja kestävä valitusaika päättynyt. Tällainen on kuulemma ”sauvolainen tapa”.

On totta, että kilpailuttamisen kohdalla salaamisperusteet ovat jonkin verran erilaisia kuin kuntien muussa toiminnassa. Julkisen hankinnan asiakirjat tulevat toisinaan julkisiksi vasta sitten, kun sopimus on tehty. On kuitenkin huomattava, että kun pelkästään osa asiakirjasta on salassa pidettävä, on tietoa annettava asiakirjan julkisesta osasta.

Kunnan tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen pelkkä salassapitotahto tai käsitys tiedon salassa pidettävyydestä ei vielä ratkaise sitä, miten tilannetta on julkisuuslain mukaan tulkittava.

Tiedon antamisesta asiakirjasta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Useimmiten salassapito määräytyy sen mukaan, aiheutuuko tiedon antamisesta vahinkoa.

Ehdottoman salassapidon piirissä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaasta tai henkilön terveydentilasta.

Virastotilojen vuokraamiseen liittyvät asiat tuskin ovat läheskään kaikilta osin Top Secret -aineistoa, edes Sauvossa. Asioita voi avata ja valottaa monellakin tavalla juoruilematta julki yritysten liike- ja ammattisalaisuuksia. Kyse on osaamisesta ja tahdosta.

Viranomaisen on toimittava julkisuusmyönteisesti ja tiedonsaannin rajoittamiselle on oltava asiallinen peruste.

Jos pyydettyä tietoa ei anneta, kielteinen päätös on perusteltava. Perusteluiden yhteydessä on ilmoitettava ne säännökset, jotka oikeuttavat olemaan antamatta tietoa.

PERTTU HEMMINKI