Tuleeko Sauvon koulusta terve? Tekninen johtaja sanoo että kyllä

0

Sauvon koulukeskuksen peruskorjausosan korjauksista pidettiin viime torstaina sisäilmatyöryhmän kokous. Tekninen johtaja Taisto Nuutinen viestittää, että kokouksessa kaikkien osapuolten yhteinen päämäärä on, että uusi koulu on jokaiselle terveellinen ja turvallinen ympäristö opiskella jokaisena koulupäivänä ja hänen mukaansa koulun sisäilmatyöryhmän kokous myös päättyi tämän tahtotilan merkeissä.

Nuutinen toteaa, että koulukeskuksen peruskorjausosan seinässä on todettu vanhan portaikon kohdalla paikallinen kosteusvaurio. Huolimatta mekaanisesta- ja desifiointikäsittelystä vauriokohta vaatii lisätoimenpiteitä.

– Työmaapalaverissa on sovittu 2.10.2019 korjaustapa ja laajuus. Palaverin pohjalta laaditaan tarkempi työohje. Korjaukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että rakenteessa olevat epäpuhtaudet eivät pääse missään olosuhteissa sisäilmaan ja sen onnistuminen todennetaan mittauksin. Korjauksissa noudatetaan Homevaurioituneen rakenneosan puhdistusohjetta (5/2016).

Sirate Oy:n raportissa rakennusterveysasiantuntija Pekka Kallioniemi toteaa, että rakennuksen runkoa tiivistetään niin, että vaurioituneelta alueelta ei kulkeudu epäpuhtauksia sisätiloihin. Ensimmäisessä kerroksessa kaikkien oleskelutilojen ulkoseinään rajoittuva seinäpinta tiivistetään, minkä lisäksi seinärakenteen kaikki rajapinnat tiivistetään. Toisessa kerroksessa kaikki rajapinnat tiivistetään, minkä lisäksi ulkoseinässä olevat halkeamat tiivistetään.

Tiivistyskorjausten onnistuminen pitää rakennusvaiheessa todentaa laadunvarmistusmittauksin. Rakenteiden tiiveys todennetaan merkkiainemenetelmän avulla. Mikäli laadunvarmistusmittauksissa rakennusrungon tiiveystasossa todetaan puutteita, tiivistyskorjauksia jatketaan. Kallioniemen suositus on, että tiiveyden pysyvyyttä tullaan seuraamaan myös rakennuksen käytön aikana.

Taisto Nuutinen informoi myös, että koulun suunnittelu- ja rakennustoimikunnan kokouksessa sovittiin 25.9., että kaikki koulun rakennushankkeeseen liittyvät tiedotteet ja tutkimustulokset julkaistaan kunnan nettisivuilla otsikon Opetus ja kasvatus- alla ja kaikki asiakirjat koottiin sivustolle viime perjantaina. Aikaisemmin tiedotus on tehty Wilman sekä kunnan sähköisen ilmoitustaulun kautta.