Ensin kukaan ei halunnut säilyttää vanhaa, mutta lopulta kaikki

0
Sauvon kouluhanke on edennyt jo niin pitkälle, että oleellisiin muutoksiin tuskin on enää halukkuutta, jos mahdollisuuksiakaan.

Sauvon koulukeskuksessa havaittiin vuoden 2017 elokuussa vakava sisäilmaongelma, minkä johdosta alakoulurakennus asetettiin kokonaisuudessaan käyttökieltoon. Tutkimukset kertoivat karua kieltä koulun ilman laadusta ja rakenteiden kunnosta.

Lukuvuoden 2017–2018 alkaessa oppilaiden vanhemmille ja muille kuntalaisille järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa käytännössä kaikki paikallaolijat olivat sitä mieltä, että tarvitaan kokonaan uusi koulu, eikä vanhaa pidä korjata. Samalla esitettiin näkemyksiä, että alakoulun sisäilmaongelmaa on kunnassa vuosien kuluessa vähätelty, jopa salailtu.

”Ei enää yhtään euroa vanhaan”

Sauvon kunnanvaltuusto kävi kouluasiasta vilkasta keskustelua syyskuussa 2017. Päällimmäiseksi kysymykseksi nousi, onko Sauvon alakoulu korjattavissa vai ei. Korjaamista asettuivat puheenvuoroissaan tiukasti vastustamaan muun muassa Erkki Paaskunta (kok.), Silvia Koski (ps.), Marko Pekkarinen (vas.) ja Greta Rossi (vihr.).

– Vanhaa alakoulurakennusta on mielestämme mahdotonta saada korjattua niin, että lopputulos olisi hyvä. Kokoomus katsoo, ettei yhtään euroa kannata enää käyttää vanhan rakennuksen tilanteen selvittämiseen, Erkki Paaskunta sanoi.

Keskustan ryhmässä nähtiin, että, koska kyse on miljoonien investoinnista, tulee asiat punnita korjausvaihtoehtoakaan suoralta kädeltä hylkäämättä. ”Emmehän me tässä kohdassa voi sanoa, että koulu on välttämättä purettava”, totesi keskustan Perttu Laaksonen.

SDP:n riveistä korostettiin, että päätöksenteon pitää perustua ”harkintaan ja faktatietoon”. Muissa ryhmissä oltiin varauksetta sitä mieltä, että uudisrakentaminen on parempi vaihtoehto, koska korjaamisen kustannuksia ja lopputuloksen onnistumista on mahdotonta varmuudella ennakoida.

Sana ”korjaussuunnitelma” jätettiin pois valtuuston päätöksestä.

Kunnanhallitus:rakennetaan uusi

Lokakuun 2017 puolessavälissä Sauvon kunnanhallitus linjasi, ettei vakavien sisäilmaongelmien vuoksi tyhjilleen jätettyä erittäin huonokuntoista rakennusta ryhdytä peruskorjaamaan, vaan että rakennetaan kokonaan uusi alakoulurakennus.

– Kunnanhallituksen selkeä kanta on, että rakennetaan uusi alakoulu eikä korjata vanhaa, vahvisti kunnanhallituksen puheenjohtaja Satu Simelius (kesk.) Kunnallislehdelle.

Helmikuun 2018 lopulla Sauvon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jari Hakkarainen (kok.) isännöi Sauvon kirjastossa ”Keittoa ja keskustelua” -kuntalaistapaamista. Keskustelua käytiin muun muassa tulevasta kouluhankkeesta.

Moni sauvolainen oli kummastellut, että kunnan päätöksenteossa, jopa pöytäkirjatasolla, puhutaan vuoroin uudisrakentamisesta, vuoroin saneeraamisesta.

Hakkarainen myönsi että lopullinen päätös on edelleen tekemättä.

– Omasta mielestäni koko rakennus on siinä kunnossa, ettei sitä ole järkevää säilyttää, hän sanoi.

Kysyttäessä kustannuksista Hakkarainen vastasi, että kouluntekoon on budjetoitu 2,5 miljoonaa.

Maaliskuussa täyskäännös

Vuoden 2018 maaliskuussa Kunnallislehti otsikoi, että ”Sauvon uusi tekninen johtaja ajaa ratkaisua kouluasiaan”. Tekniseksi johtajaksi valittu Taisto Nuutinen totesi haastattelussa, että parhaalta vaihtoehdolta kuulostaa, että liikuntasalin rakennus korjattaisiin ja koulujen välille tehtäisiin yhdysosa.

– Näin liikuntasali jäisi kuntalaisten käyttöön. Jos tehdään uudisrakennus, häviää liikuntasali kokonaan, ja se on haitta kuntalaisten kannalta, Nuutinen sanoi.

Nuutinen totesi koulun tulevaisuuden olevan luottamushenkilöiden käsissä. Asiaa oli määrä käsitellä kunnanhallituksen kokouksessa 19. maaliskuuta 2018.

Kyseisessä kokouksessa Sauvon kunnanhallitus sanoutui irti aikaisemmasta kannastaan ja linjasi, että alakoulun kolmekerroksinen osa puretaan pois, liikuntasalin ja lämpökeskuksen käsittävä vanha osa peruskorjataan ja koulurakennusten väliin rakennetaan uudisosa.

Säilytettävän ja peruskorjattavan liikuntasaliosan valmistumisesta tulee ensi vuonna kuluneeksi 60 vuotta.

Kunnanhallitus kuuli kouluratkaisussaan teknistä johtajaa, sivistysjohtajaa sekä suunnittelu- ja rakentamistoimikuntaa, jotka kaikki olivat edellä mainitun ratkaisun kannalla.

Valtuusto oli yksimielinen

Koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelmaa – joka sisältää sekä vanhan säilyttämistä että uudisrakentamista – käsiteltiin Sauvon kunnanhallituksessa toukokuussa 2018. Kunnanjohtaja Seppo Allénin ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitus päätti, että hallitus esittää valtuustolle hankesuunnitelman hyväksymistä.

Hankesuunnitelman mukaan peruskorjattuun vanhaan osaan sijoitetaan muun muassa liikuntasali pukuhuoneineen ja välinevarastoineen sekä oppilashuollon ja lapsi- ja perhepalvelun tiloja.

Lisäksi vanha öljykattilalla varustettu lämpökeskus säilytetään. Lämpökeskusremonttia ei tehdä tässä vaiheessa ”aikataulusyistä”.

Sauvon kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen esityksen alakoulun hankesuunnitelmaksi 4. kesäkuuta 2018. Valtuuston päätös oli yksimielinen.

Koska valtuusto ei halunnut muutoksia koulukeskuksen hankesuunnitelmaan, tulee toteutettavaksi sellainen vaihtoehto, että vanha alakoulun kolmikerroksinen opetustilasiipi puretaan, vanha liikuntasaliosa peruskorjataan ja lisäksi toteutetaan uusi kolmekerroksinen laajennusosa, joka yhdistää alakoulun ja yläkoulun.

Kokonaisuuden toivotaan olevan valmis vuoden 2020 syyslukukauden alkuun mennessä.

Toimikunta valmisteli ja laati hankesuunnitelman

Sauvon kouluhankkeen hankesuunnitelman – jonka pohjalta uusi koulu pitkälti rakentuu – on laatinut kunnanhallituksen asettama suunnittelu- ja rakennustoimikunta. Alakoulun peruskorjausta ja uudisrakentamista valmisteleva viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuva toimikunta nimettiin 18. joulukuuta 2017.

Sauvon kunnan tekninen- ja ympäristölautakunta ei ole osallistunut hankkeen valmisteluun missään vaiheessa. Ei edes ennen toimikunnan perustamista.

Lautakunnan kokouspöytäkirjoissa ei juurikaan ole edes mainintoja koulukeskushankkeesta. Elokuussa 2017 lautakunta kuitenkin keskusteli alakoulun tilanteesta ja saman vuoden lokakuussa se käsitteli investointiohjelmaa, johon myös kouluhanke sisältyi. Lisäksi lautakunta merkitsi toukokuussa 2018 tiedokseen koulukeskushankkeen hankesuunnitelman.

Käytännössä valmistelusta ja hankesuunnitelmasta on vastannut alusta loppuun suunnittelu- ja rakennustoimikunta. Työssään se on tukeutunut kunnanhallituksen linjauksiin.

Toimikunnan kokouspöytäkirjat tai -muistiot eivät ole olleet julkisesti nähtävillä. Toimikunta on kuitenkin tiedottanut asioistaan Sauvon kunnan verkkosivuilla.

Sauvon kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 18. joulukuuta 2017 toimikunnan luottamushenkilöjäseniksi Satu Simeliuksen (kesk. puheenjohtaja), Riikka Tammiston (kesk.), Pertti Niemelän (vas.), Jari Hakkaraisen (kok.), Eeva-Kaarina Sundbergin (sd.) ja Mari Kesälän (sd.).

Lisäksi toimikunnan jäseniksi nimettiin tekninen johtaja, sivistysjohtaja, koulukeskuksen rehtori, kunnanjohtaja ja yksi alakoulun opettaja.