Leena Pieniniemi valittiin Sauvon kunnan hallintojohtajaksi

0

Sauvon kuntaan on valittu uusi hallintojohtaja. Viime maanantaina koolla ollut Sauvon kunnanhallitus valitsi tehtävään hallintotieteiden maisteri Leena Pieniniemen. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Somerolla asuva Pieniniemi työskentelee tällä hetkellä Espoossa Kehitysvammaliiton talous- ja hallintojohtajana. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa kaupunginsihteerinä Somerolla ja talousjohtajan tehtävissä Kirkkonummen kunnassa sekä Neuroliitto ry:ssä.

Hallintojohtaja toimii Sauvossa hallintotoimen toimialapäällikkönä ja on kunnan johto-ryhmän jäsen. Hallintojohtaja johtaa toimialansa palveluiden järjestämistä, strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä vastaa kunnan talouden suunnittelusta ja seurannasta.

Lisäksi hallintojohtajan tehtäviin kuuluvat Sauvossa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelutyö sekä kyseisten toimielinten sihteerin tehtävät. Hallintojohtaja vastaa myös talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta.

Määräajan kuluessa Sauvon kunnan hallintojohtajan virkaan jätettiin 15 hakemusta.