Kaarinan hallitus haluaa, että Pontela säilyy

0

Kaarinan ensi vuoden budjetti mullistui Kaarinan kaupunginhallituksen käsittelyssä. Useista kuohuttaneista säästökohteista luovuttiin.Lopulliset sanat budjetista sanelee kuitenkin valtuusto ensi viikolla. Monia muutoksia voi olla vielä edessä, sillä lähes kaikki hallituksessa käydyistä äänestyksistä olivat täpäriä.

Kaarinan ensi vuoden budjetin lopputulema kääntyi hallituksen käsittelyssä miinukselle. Mikäli ehdotus menee valtuustossa läpi eivätkä veroennusteet muutu, kaupunki tekee ensi vuonna 600 000 euroa alijäämää.

Kaupunginhallituksessa käydyistä kahdestatoista äänestyksestä yhdeksän käytiin SDP:n Niina Alhon ehdotuksista.

Hallitus päätti yksimielisesti Alhon ehdotuksesta, että kaupungin liikuntatiloista ja kentistä ei tulekaan maksullisia seuroille. Samalla budjettiin tuli 100 000 euron kokoinen uusi lovi. Toisaalta selvitys tehdään siitä, miten maksullisuus vaikuttaisi kaarinalaisten liikkumiseen.

Pontela päätettiin jättää myymättä, sekin yksimielisesti ja Alhon ehdotuksesta. Lisäksi kaupunki alkaa markkinoida tilojaan ensi vuonna aiempaa aktiivisemmin.

Terveyskeskuksessa sairaanhoitajan vastaanotto pysyy jatkossakin maksuttomana. Päätös oli yksimielinen ja hallituksen puheenjohtajan Matti Alanderin (kok.) ehdottama. Samalla jää 150 000 euron tulot saamatta.

Perusopetuksen tuntikehyksestä ei leikatakaan eikä perusopetuksen tuntimäärää vähennetä. Luokkakokoja ei kasvateta. Päätös oli yksimielinen ja tehtiin Alanderin ehdotuksesta. Seurauksena budjettiin tuli 125 000 euroa lisää menoja.

Nuorisovaltuuston tai neuvostojen avustuksista ei leikattukaan, vaan niiden tuki pysyy ennallaan. Päätös oli yksimielinen ja Alanderin ehdottama.

Kuovinkadun päiväkodin kuntoa aiotaan vielä selvittää mahdollista peruskorjausta varten. Hallitus päätti yksimielisesti ja Alanderin ehdotuksesta, että ruotsinkielinen varhaiskasvatus hoidetaan kaupungin omana työnä eikä ostopalveluina, vaikka Kuovinkadun päiväkodin tilat eivät sisäilmaongelmien vuoksi olekaan nyt tarjolla.

Alanderin ehdotuksesta Kaarinaan ei tulekaan pysäköinninvalvontaa. Hallitus oli asiasta yksimielinen.

Mikko Aaltonen kokoomuksesta ehdotti, että kaupungin palkkaamien lääkäreiden palkkioita ei koroteta mutta hävisi äänin 8–5. Aaltosen ehdotuksesta olisi saatu säästöä 120 000 euroa. Toisaalta palkankorotuksella yritetään hillitä sitä, että erikoissairaanhoito eli käytännössä Tyks on jatkuvasti yhä kalliimpaa Kaarinalle.

Alho ehdotti, että Kaarina palkkaa kaksi sairaanhoitajaa, jotta avosairaanhoidon iltavastaanottoa voidaan lisätä ja puhelinneuvontaa parantaa. Se lisää kaupungin menoja 80 000 eurolla, ja päämääränä on samalla vähentää erikoissairaanhoidon kuluja. Alhon ehdotus meni äänin 5–8 läpi.

Tehostetun palveluasumisen kriteereitä tiukennetaan. Perusteluna on, että tehostetun palveluasumisen määrärahoja jää tänäkin vuona käyttämättä, eli tarve ei ole ollut niin suuri kuin on ennakoitu. Alho yritti saada hallitusta luopumaan kriteereiden tiukennuksista mutta hävisi äänin 6–7.

Kaarinan kunnallisveroprosentti päätettiin hallituksessa pitää ennallaan. Äänestys oli kuitenkin täpärä.

Vihreät, SDP ja vasemmisto olisivat halunneet korottaa veroprosenttia. Asiaa ehdotti Pentti Kallio (vas.): veroprosenttia olisi korotettu 20:een eli 0,25 prosenttiyksiköllä. Ehdotus hävisi äänin 7–6. Kokoomus, keskiryhmät ja perussuomalaiset vastustivat veronkorotusta.