Linnan juhlien teemana tietoja yhteiskunnallinen keskustelu

0

Vuoden 2017 alusta voimaan tullut laki yleisistä kirjastoista asettaa tavoitteekseen edistää

1) väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin;

2) tiedon saatavuutta ja käyttöä;

3) lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa;

4) mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen;

5) aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Erityisesti lain tavoite 5 eli aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäminen mietityttää minua sekä yksityishenkilönä että työni puolesta. Osaammeko käyttää sananvapautta ja mitä sillä itse kukin tarkoitamme? Onko sananvapaus sanomisen vapautta ja sitä, että voimme avautua mitä erinäisimmistä asioista ja sanoa kenelle tahansa mitä tahansa? Onko oma mielipiteeni aina oikea ja muut aina väärässä tai puolueellisia? Onko demokratia sitä, että se kuka eniten huutaa, on oikeassa?

Kaiken pohjana on lukutaito ja luetun ymmärtäminen. Kuulopuheiden perusteella voidaan päätellä yhtä ja toista mutta päätöksentekoa ei voi pohjata muuhun kuin tietoon ja yhteiskunnan voimassaoleviin päätöksentekokoneistoihin. Ja tiedon pohjalta syntyy asiallista yhteiskunnallista keskustelua.

Yleisillä kirjastoilla eli kuntien ja kaupunkien kirjastoilla on siis vielä tärkeitä tehtäviä ja tavoitteita toteutettavina. Kirjastojen kylmäasemat ovat hyviä elleivät erinomaisia, mutta ne eivät voi olla palvelujen ydin vaan lisäarvoa tuottavia, täydentäviä palveluja sitten kun perusasiat ovat kunnossa.

Päivi Inkinen

Päivi toimii Sauvon kirjastonjohtajana.