Neljännes Sauvon valtuustosta vaatii ylimääräistä kokousta kouluasioista

0
Sauvon koulun keväisessä vanhempainillassa kävi jo ilmi, että vanhemmilla ja päättäjillä ja virkamiehillä on keskenään risteäviä näkemyksiä. Tilaisuudessa otetussa aihekuvassa pöydällä näkyy eräänkin keskusteluissa usein mainitun asiantuntijan teos.

Neljäsosa Sauvon valtuutetuista vaatii, että valtuusto pitää koulurakentamisen tiimoilta ylimääräisen valtuuston kokouksen. Todennäköisesti tämä myös toteutuu.

Sauvon maanantainen kunnanvaltuuston kokous oli sikäläisittäin poikkeuksellinen, että esitys valtuuston ylimääräisestä kokouksesta tehtiin kokouksen jälkeen vasta, kun Marko Pekkarinen (vas.) ensin esitti, että kokouksessa käsiteltäisiin kiireellisenä ylimääräisenä asiana kouluhankkeen vaiheita sekä sitä, mitä vaihtoehtoja asiassa on.

Valtuuston puheenjohtaja Erkki Paaskunnan (kok.), kunnanhallituksen puheenjohtaja Satu Simeliuksen (kesk.) ja Risto Ervelän (kesk.) puolesta todettiin, että asiaa ei voi ottaa käsittelyyn kiireellisenä asiana ohi esityslistan, koska sitä ei ole valmisteltu. Kuntalain mukaan valtuusto voi yksinkertaisella enemmistöllä ottaa kiireellisen, mutta kuitenkin valmistellun asian ratkaistavakseen. Jos kyseessä kiireellinen, mutta valmistelematon asia, edellytetään yksimielistä päätöstä. Yksimielisyyttä asian käsittelyyn ei kokouksessa siis ollut.

Lievästi sekavassa keskustelussa sitten purnattiin mitä oikein kokouksessa saa esittää, ja Pekkarinen päätyi tekemään asiasta valtuustoaloitteen.

Kokouksen jälkeen tilanne muuttui vielä kertaalleen.

– Purnaus asian käsittelyn osalta jatkui, ja totesin, että ylimääräinen valtuuston kokous voidaan järjestää, mikäli riittävä määrä sitä pyytää, kertoo kokouksen kulusta kunnanhallituksen puheenjohtaja Satu Simelius. Tämän jälkeen Pekkarisen lisäksi esityksen ylimääräisen valtuuston kokouksen järjestämisestä allekirjoittivat saman ryhmän Pertti Niemelä , demarien Kenneth Finnholm , vihreiden Sari Hopponen ja perussuomalaisten Jarkko Ahonen ja Silvia Koskea kokouksessa tuurannut varavaltuutettu Juha Koski.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen vaatii, että neljäsosa valtuutetuista sitä esittää. Tämä täyttyy, sillä Silvia Koski vahvistaa, että myös hän aikoo allekirjoittaa esityksen. Neljännes Sauvon 21 valtuutetusta edellyttää siis kuutta nimeä. Voi olla, että näiden kuuden tulee olla varsinaisia valtuutettuja, jolloin Juha Kosken (nimi korjattu klo 18.44.) nimi ei riittäisi.

Pekkarinen vahvistaa puhelimitse, että hän todennäköisesti nyt vetää kokouksessa tehdyn aloitteen pois käsittelystä.

”Nyt yritetään hiljentää”

Paikallaolijoiden mukaan Sauvon valtuuston kokous oli sikäli erikoinen, että tällä kertaa todellakin nousi keskustelua ja aika kipakkaakin. Salissa esitettiin myös väitteitä soraäänten hiljentämisestä.

– Perään muutosta siihen kulttuuriin, että valtuusto on vain kumileimasin. Kuntalaisten huoli koulurakentamisen suhteen pitää ottaa vakavasti. Riskinhallinta kuuluu valtuuston tehtäviin, ja siksikin on tärkeää, että valtuusto on tietoinen hankkeen kulusta ja päättää sen osalta myös virkamiesten valtuuksien kasvattamisesta, perustelee Pekkarinen esitystään.

Hän tiedostaa kyllä, että hankala kouluhankkeeseen on jarrua tässä vaiheessa saada. Työthän etenevät koko ajan. Hän näkee tärkeäksi, että kuntalaisten huolta kuunnellaan riittävästi.

Satu Simelius puolestaan toteaa, että kokouksessa oli hämmentävää, miten Pekkarisen esitys tuli kuin puskista. Kokousta edeltävässä puheenjohtajiston palaverissa siitä ei hiiskuttu.

– Kokouskäytännön mukaan asiaa ei voitu lainmukaisesti ottaa listalle. Siitä on selvästi epäselvyyttä millä tavalla asiat etenevät valtuustoon. Kun sitten kysyttiin, että mitä kokouksessa voi esittää, niin totesin, että valtuustoaloitteen voi aina jättää. Purnaus jatkui, ja totesin että ylimääräistä valtuuston kokousta voi tietenkin pyytää.

Ylimääräistä kokousta koskeva esitys tulee siis kunnanhallituksen käsittelyyn. Satu Simelius sanoo, että tilanne on sikäli jännä, että joka tapauksessa tällainen valtuuston palaveri on jo päätetty pitää ja tutustua rakentamishankkeen etenemiseen ihan lähiviikkojen kuluessa. Nyt on siis mahdollista, että tuosta tapaamisesta tulee nyt sitten ylimääräinen kokous.

Päättäjät ja kuntalaiset napit vastakkain?

– Sauvon kouluhankkeen ympärillä on tietty porukka, jolla on mennyt luottamus tähän hankkeeseen. Sitten toisaalta tulee sitäkin viestiä, että meitä päättäjiä kannustetaan etenemään, ettei tässä ole mitkään ”kyläkäräjät” kyseessä.

Näin huoahtaa Satu Simelius, kun häneltä kysyy, että onko Sauvossa käynyt vähän niin, että päättäjät ja kuntalaiset ovat joutuneet napit vastakkain.

Hän sanookin kokevansa tilanteesta suurta pettymystä.

– Koen tämän hankkeen osalta, että olen yrittänyt järjestää kuulemistilaisuuksia ja edellytyksiä riittävälle keskustelulle, mutta osapuolet ja näkemykset ovat niin vastakkaiset.

– Minulla on tämä fakta ja teillä on ne valheet, hän kuvailee tilannetta.

Ongelmatilannetta hänen mielestään syventää, että tavallisella kuntalaisella on ihan ymmärrettävästi heikko tietämys siitä, miten päätöksenteko ja valmistelu tapahtuu. Viranhaltijan ja päätöksentekijöiden roolit ovat vieraita. Kaikki päättäjätkään eivät välttämättä ole selvillä toimintamalleista.

Silvia Koski kommentoi, että ainakin hänelle tieto sovitusta ylimääräisestä valtuuston palaverista kouluhankkeeseen liittyen tulee ihan uutena tietona. Hän sanoo, että heidän ryhmänsä on halunnut kuulla vanhempien palautetta ja huolta. Hän allekirjoittaa myös sen, että jonkinmoista ”runnomismeininkiä” päätöksenteossa on ollut havaittavissa. Hän sanoo, että kuntalaisilla voi olla asiantuntemusta, jota luottamushenkilöiltä voi puuttua ja keskustelua pitäisi siksi käydä rakentavasti.

Koski ymmärtää, että kuntalaisilta on kärsivällisyys katkennut ja tunteet kuumentuneet. Senkin hän tiedostaa, että koulukorjaaminen on edennyt jo niin, että sille tuskin mitään voi.

– Sehän tässä just onkin. Onko todella mahdotonta, että työmaa keskeytettäisiin ja asiat käytäisiin kunnolla läpi?

Koski tietää, että isot ryhmät syyttävät nyt oikuttelevia pienryhmiä politikoinnista. Siihen hän huomauttaa, että hehän päinvastoin oppositiossa olevina perussuomalaisina ovat tässä asiassa samassa rintamassa parin hallituspuolueen kanssa.

– Kuntatasolla me teemme nyt yhteistyötä tärkeässä asiassa, tuomme kuntalaisten ääntä kuuluviin.