Sairaanhoitopiiri luovuttaa korvauksetta Paimion parantolan säätiölle

0
Paimion parantola lähirakennuksineen on suojeltu valtioneuvoston vuonna 1993 tekemällä päätöksellä. Arkistokuva: Lennart Holmberg.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti tiistaina, että sairaanhoitopiiri luovuttaa korvauksetta Paimion parantolan perustetulle säätiölle. Luovutus koskee kiinteistökokonaisuutta irtaimistoineen.

Säätiöön kuuluvat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Suomen valtio, Alvar Aalto Säätiö ja Paimion kaupunki. Valtio on luovuttanut säätiön peruspääomaksi 500 000 euroa ja sitoutunut lisäksi enintään 2,5 miljoonan euron hallinto-, suunnittelu- ja korjauskustannuksiin. Alvar Aalto säätiö ja Paimion kaupunki luovuttavat säätiön peruspääomaksi vähintään 30 000 euroa.

Perustettu säätiö pyrkii turvaamaan kiinteistön kunnon nykytasolla ja estämään esimerkiksi mahdolliset vesivahingot. Säätiö laatii kohteelle toimintavision, jonka pohjalta kohteelle haetaan rahoitus, käyttäjät sekä tehdään tarvittavat peruskorjaustoimenpiteet.

Parantolan alue koostuu useista kiinteistöistä ja rakennuksista, jotka ovat pääosin Alvar Aallon suunnittelemia. Varsinainen 7-kerroksinen parantolarakennus on valmistunut vuonna 1933. Muita merkittäviä rakennuksia ovatMäntylä-asuntola vuodelta 1949, Taloustoimisto vuodelta 1932, Lääkäritalo-asuntola vuodelta 1933, Kyykartano-asuntola vuodelta 1962 ja Ylilääkärin asunto eli nykyinen päiväkoti vuodelta 1933.

Sairaanhoitopiirin kirjanpidollinen tasearvo Paimion sairaalasta maa-alueineen on noin 1,14 miljoonaa euroa. Poistuvat ylläpitokulut ja toisaalta menetetyt vuokratulot huomioiden luovutuksen tulosvaikutus on sairaanhoitopiirille ensi vuonna noin –400 000 euroa. Käyttömenot ja nykyiset vuokratuotot huomioiden luovutus muuttuu kuitenkin seuraavina vuosina selkeästi positiiviseksi tulosvaikutukseltaan.

Sairaanhoitopiirin valtuusto on myös aiemmin linjannut, että rakennuksilla ei ole enää käyttöä sairaanhoitopiirille.

Alvar Aallon suunnittelemasta irtaimistosta tai sairaalan lääkinnällisten välineistön museoirtaimistosta ei ole olemassa virallista arvonmääritystä. Sairaanhoitopiiri muistuttaa, että kiinteistö irtaimistoineen muodostaa kuitenkin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan yhtenäisen säilytettävän kokonaisuuden, jonka vuoksi sillä ei voida katsoa olevan varsinaista käypää arvoa.

Sairaanhoitopiirin hallituksen tehtävä on vielä hyväksyä varsinainen kiinteistöjen luovutuskirja ja säätiön perustamisasiakirjat. Tämä voisi tapahtua tammi–maaliskuussa 2020.