Sauvo hylkäsi kunnanviraston vuokratilojen hankintamenettelyä koskevat oikaisupyynnöt

0

SAUVO

Sauvon Sähkötarvike Oy ja Mediset Hoivarakentajat Oy ovat tehneet hallinto-oikaisuvaatimuksen koskien Sauvon kunnanhallituksen lokakuista päätöstä kunnanviraston vuokratilojen hankinnasta.

Sauvon Sähkötarvike Oy on jättänyt kyseistä hankintakilpailutusta koskevan valituksen myös markkinaoikeudelle, mutta tuon valituksen käsittelyajankohdasta ei ole toistaiseksi tietoa.

Turkulainen Lakitoimisto Eero Kokkonen Oy laati hiljattain – Sauvon kunnalta saamansa toimeksiannon perusteella – kaksi erillistä selvitystä koskien kuntaan jätettyjä Sähkötarvikkeen ja Hoivarakenteen oikaisuvaatimuksia.

Lakitoimistolta saamiinsa selvityksiin tukeutuen Sauvon kunnanhallitus päätti viime maanantaina hylätä sekä Sauvon Sähkötarvike Oy:n että Mediset Hoivarakentajat Oy:n oikaisuvaatimuksen.

Tilojen oltava valmiit 31.3.2020

Tyytymättömyyttä aiheuttanut hankintapäätös syntyi Sauvon kunnanhallituksessa 7. lokakuuta, jolloin kunnanhallitus päätti, että Sauvon kunta solmii kunnanvirastoa koskevan pitkäaikaisen vuokrasopimuksen Rakennus Huuhka Oy / Pertti Huuhkan kanssa. Kunnanhallitus katsoi, että Huuhkan tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.

Vuokrasopimus kunnan ja Huuhkan välillä solmittiin ehdollisena. Lopullinen sopimus on mahdollista solmia vasta sitten, kun tarjouspyynnössä edellytetyt vuokralle tarjottuun rakennukseen liittyvät tarkastukset ja tutkimukset on suoritettu. Tarjouspyynnön mukaan jo olemassa olevista rakennuksista on teetettävä kunto- ja haitta-ainekartoitus sekä tarvittaessa sisäilmatutkimus, jotka tulee toimittaa kuntaan ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta.

Huuhkan Sauvon kunnalle ensi vuoden puolella vuokraama rakennus on Sauvon entinen, sisätilaongelman vuoksi käyttökiellossa oleva ja osin purkukuntoinen kunnanvirasto, jonka kunta myi Huuhkalle kevätkesällä ennen Sauvon kunnanviraston vuokratilojen kilpailuttamista.

Kunnanviraston vuokrausta koskevassa tarjouskilpailussa tilaaja eli Sauvon kunta on edellyttänyt, että kunnanvirastotilat ovat käyttövalmiina 31.3.2020 alkaen.

Saako ehtoja olla vai ei?

Mediset Hoivarakentajat Oy vaati oikaisua Sauvon kunnanhallituksen 7. lokakuuta tekemään hankintapäätökseen muun muassa sillä perusteella, että voittanut tarjous ja siitä tehty kunnanhallituksen päätös sisältävät runsaasti ehtoja, vaikka ”tarjouspyynnön mukaan tarjoukseen ei voi sisällyttää ehtoja”.

Hoivarakentajat katsoo, että kyseisistä ehdoista johtuen Huuhkan tarjoaman kunnanviraston käyttöönotto ei ole esitetyssä aikataulussa mahdollinen.

Hoivarakentajien oikaisuvaatimukseen liittyen Lakitoimisto Eero Kokkonen toteaa Sauvon kunnalle laatimassaan selvityksessä, että Sauvon kunnalla ei ole ollut syytä epäillä vuokrattavan kunnanviraston käyttöönoton viivästymistä ”ottaen huomioon, että tarjouspyynnön kohdassa 4 on määrätty viivästymissakko käyttöönoton viivästymisen varalta”.

Lisäksi lakitoimisto toteaa, ettei Sauvon kunnan tietoon ole tullut seikkoja, joiden perusteella olisi syytä epäillä voittaneen tarjoajan olevan kykenemätön noudattamaan tarjouspyynnössä esitettyjä ehtoja.

Missä on Sauvon kuntakeskus?

Sauvon Sähkötarvike Oy:n jättämä tarjous hylättiin kunnassa jo alkuunsa. ”Tarjottu vuokrakiinteistö sijaitsee noin 750 metrin päässä koulukeskuksesta, eikä sijaintia voida pitää Sauvon kuntakeskuksena ja on näin ollen sijainniltaan tarjouspyynnön ehtojen vastainen”, perusteltiin hylkäystä kunnanhallituksen esityslistan johdantotekstissä.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että vuokrattavien tilojen tulee sijaita Sauvon kuntakeskuksessa, noin 500 metrin säteellä koulukeskuksesta.

Sauvon Sähkötarvike Oy:n oikaisuvaatimuksessa todetaan, että tarjouskilpailun voittanut Huuhkan kiinteistö ja Sähkötarvikkeen tarjoama kiinteistö sijaitsevat täsmälleen samalla etäisyydellä koulukeskuksesta, kun matka mitataan maanteitse eikä linnuntietä pitkin. Sähkötarvikkeen mielestä etäisyys pitäisi laskea maanteitse, ”koska kukaan ei kulje tarjottuihin kohteisiin linnuntietä”. Tätä taustaa vasten myös Huuhkan tarjous olisi tullut Sähkötarvikkeen mielestä hylätä – tai sitten vaihtoehtoisesti ottaa molemmat tarjoukset huomioon.

Lisäksi Sähkötarvikkeen / Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO:n oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että tarjouspyyntö on hankintalain vastainen, ”koska se todellisuudessa mahdollistaa sen, että ainoastaan voittanut tarjous on tarjouspyynnön mukainen”. Sähkötarvikkeen näkemys on, että Sauvon kunnan hankintayksikkö on lainvastaisesti suosinut yhtä tarjoajaa muiden tarjoajien kustannuksella.

”Huuhkaa ei ole suosittu”

Sauvon kuntaa oikaisuvaatimuksiin vastaamisessa avustanut Lakitoimisto Eero Kokkonen katsoo, että Sauvon Sähkötarvike Oy on ymmärtänyt Sauvon kunnan tarjouspyynnön väärin:

”Sauvon kunnan tarjouspyynnössä ei ole edellytetty Sauvon Sähkötarvikkeen väittämällä tavalla, että tarjottavien toimistotilojen tulee sijaita 500 metrin säteellä koulukeskuksesta vaan että tilojen tulee sijaita Sauvon taajaman muodostamassa kuntakeskuksessa, joka käsittää noin 500 metriä säteisen alueen koulukeskuksesta”, todetaan Kokkosen Sauvon kunnanhallitukselle valmistelemassa tekstissä.

Lakitoimiston ja Sauvon kunnan kanta on myös, ettei tarjouspyyntöä ole voitu laatia vain yhtä tarjoajaa suosivaksi, ”koska tarjouskilpailussa saatiin 4 tarjouspyynnön mukaista sekä yhteismitallista ja vertailukelpoista tarjousta”.

Lisäksi todetaan vielä, että ”Rakennus Huuhka Oy:n tarjoamat toimistotilat sijaitsevat kuntakeskuksessa, jolloin tarjouksen hylkäämiseksi ei ole ollut minkäänlaista perustetta”.

Mediset Hoivarakentajat Oy:n vaatimuksena oli, että Mediset valitaan Huuhkan sijasta Sauvon kunnanvirastohankkeen toteuttajaksi.

Sauvon Sähkötarvike Oy puolestaan esitti, että kunnanhallitus oikaisee päätöstään siten, että ”kunnanviraston vuokratilat hankitaan SST:ltä sen tekemän halvimman tarjouksen perusteella”.

TOIMITTAJALTA

Linnuntietä olisit jo perillä

Onko Sauvon kuntakeskus sama asia kuin koulukeskus ja siitä puoli kilometriä joka suuntaan?

Jos on, niin siinä tapauksessa koulukeskus on Sauvon keskustaajaman keskipiste.

Mutta onko se? Sillä kun koulukeskuksesta lähtee – maantietä tai linnuntietä – kohti itää, pohjoista tai länttä, niin vastaan ei kovin äkkiä tule juuri mitään.

Lähietäisyydellä koulukeskuksesta ei ole kauppaa, kahvilaa, pubia, polttoaineen jakelua eikä muitakaan kirkonkylän tunnusmerkkejä. Voisi jopa sanoa, että Sauvon koulukeskus on keskustaajaman laidalla eikä sen keskellä.

Kun tilanne on tämä, niin eikö olisi luontevampaa ajatella, että Sauvon keskipiste on tori. Se paikka, missä niitä mukavia Elopäiviäkin vietetään.

Torista vain parinsadan metrin etäisyydellä ovat muun muassa, ravintola, grilli- ja elintarvikekioski, Guest House, nykyinen kunnanvirasto, kirjasto, kirkko, kauneushoitola ja terveyskeskus. Ja lieneekö torin läheisyydessä yhä myös pankki tai ainakin pankkiautomaatti.

Lisäksi noin puolen kilometrin etäisyydellä torista – linnuntietä – ovat muun muassa ABC-automaatti, S-market, apteekki, K-market, lounasravintola ja kebab-pikaruokala.

Jotenkin jännää, että Sauvon kunnanviraston vuokratilojen hankinnassa Sauvon keskipisteeksi ei ole määritelty toria vaan koulukeskus.

Siinä on varmaankin tullut vahingossa joku virhe tai ajatuskatko.

PERTTU HEMMINKI