Sauvon koulukeskuksen pinnoista ei löytynyt mikrobikasvustoa – testipaikat valittiin vanhempainyhdistyksen edustajan kanssa

0
Sauvon koulurakentaminen ei ole estänyt koulutyötä, mutta koronavirus voi levitessään sen tehdä.

Ei sieniä, ei bakteereita. Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.

Sauvon koulukeskuksen rakennustyömaalta otetut viimeisimmät näytteet ovat täysin puhtaita, mikä on helpottava tieto Sauvon asukkaille ja päättäjille.

Näytteet seinien sisäpinnoista

Rakennusterveysasiantuntija Pekka Kallioniemi kävi työmaalla ottamassa näytteitä koulurakennuksen sisäpinnoista 21. lokakuuta 2019. Paikat, joista näytteet otettiin, valittiin yhdessä koulun vanhempainyhdistyksen edustajan kanssa.

Koulun sisäilmatyöryhmän kokouksessa 3. lokakuuta hyväksyttiin ehdotus, että alakoulun vanhaan rakennuskantaan kuuluvan ja peruskorjattavan liikuntahalliosan sisäpinnoista otetaan tarkemmat näytteet. Se työ on nyt tehty, ja näytteet analysoitu.

Tulosten perusteella kaikki näytteet ovat puhtaita.

Bakteerit, homeet ja hiivat seulottiin

Analyysin kohteena olivat mikrobit, tässä tapauksessa homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit.

Rakennuksissa esiintyvistä mikrobikasvustoista voi kulkeutua sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja – esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia – sekä niiden hajoamis- ja

aineenvaihduntatuotteita. Kyseisille mikrobeille voivat rakennuksen sisätiloissa oleskelevat altistua.

Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu.

Nyrkkisääntönä on, että kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava.