Tuulivoimaan liittyvä lausunto saatiin tehdyksi

0

Paimion ympäristölautakunta on saanut aikaiseksi lausunnon, jota siltä pyydettiin tuulivoimaloiden rakennusluvista tehdystä valituksesta. Ympäristölautakunta päätti selityksenään esittää korkeimmalle hallinto-oikeudelle, että ympäristölautakunta on myöntänyt haetut rakennusluvat kuudelle kokonaiskorkeudeltaan 200 metrin tuulivoimalalle. Lupien myöntämisen perusteena on ollut Huso-Pöylän tuulivoimapuiston lainvoimainen osayleiskaava.
Ympäristölautakunta kuitenkin ensisijaisesti katsoo, ettei valittajille tule myöntää valituslupaa. Toissijaisesti lautakunta katsoo, että jos korkein hallinto-oikeus päättää myöntää asiassa valitusluvan, tulee valittajien valitus jättää tutkimatta puuttuvien valitusoikeuksien vuoksi, tai mikäli korkein hallinto-oikeus kuitenkin myöntää asiassa valitusluvan joidenkin voimaloiden osalta, tulee valitukset hylätä.
Tuulivoimaloiden rakennuslupia koskeva valitusasia oli ympäristölautakunnassa käsiteltävänä toista kertaa. Ensimmäisellä kerralla lautakunta päätti olla antamatta korkeimmalle hallinto-oikeudelle tuulivoimayhtiö CPC Finlandin valmistelemaa vastaselitystä valituslupa-asiassa, jossa yhtiö on osapuolena. Kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki käytti asiassa otto-oikeutta ja perusteli sitä hyvällä hallintotavalla, jonka mukaan oikeuslaitoksen pyytämät selvitykset annetaan. Kaupunginhallitus palautti asian takaisin lautakuntaan.
Ympäristölautakunnassa lausunnosta äänestettiin. Lautakunnalle esitetyssä alkuperäisessä ehdotuksessa oli myös kohta, että ”ympäristölautakunta esittää perusteluinaan selitykselle esityslistan liitteenä olevan asianajotoimiston laatiman lausuntoluonnoksen”. Kokouksen kuluessa esittelijä kuitenkin muutti alkuperäistä päätösehdotustaan siten, että tämä kohta jätettäisiin lausunnosta pois.
Kokouksessa varajäsen Helena Lahti ehdotti, että ympäristölautakunta antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle seuraavanlaisen lausunnon: ”Ympäristölautakunnalla ei ole asiassa lausuttavaa.” Puheenjohtaja Pasi Ristilä kannatti ehdotusta.
Näistä kahdesta ehdotuksesta äänestettiin. Puheenjohtajan ehdotuksen kannalle asettuivat Heikki Turpeinen, Tuomas Hyssälä, Lauri Simola, Marja Mäenpää ja Johanna Vairinen-Salmela.
Helena Lahden tekemän vastaehdotuksen puolesta äänestivät Helena Lahti ja Pasi Ristilä. Seppo Päätalo äänesti tyhjää.
Jäsen Seppo Päätalo ja puheenjohtaja Pasi Ristilä jättivät asiasta eriävät kirjalliset mielipiteet.