Uudesta tielinjauksesta yhteinen aloite valtuutetuilta

0
Tästä ei tulla eikä mennä, jos ajoneuvon korkeus ylittää neljä metriä.

Iso joukko paimiolaisia valtuutettuja on tehnyt ehdotuksen uuden tieyhteyden linjaamiseksi Sukselantien ja Sähköyhtiöntien välille. Valtuustoaloitteen allekirjoittajina ovat keskustan, kokoomuksen, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten valtuustoryhmät sekä Kimmo Jalonen kristillisdemokraateista.

Aloite on tavallaan seuraus-

ta siitä, että Vanhan Turuntien Isosilta kuluneena kesänä vaurioitui niin että raskaan liikenteen kulku sillalla kiellettiin. Vanha Turuntie on Paimion kaupungin hallinnoima tie, ja kaupunki on varannut ensi vuoden talousarvioon 250 000 euron määrärahan Isosillan korjaamiseen. Raskasta liikennettä sillalle ei kuitenkaan enää haluta, sillä juuri sen vuoksi siltarakenne petti.

Valtuustoaloitteessa on mukana kartta, jossa on hahmoteltu missä uusi tielinjaus kulkisi. Kyseessä on luonnolisesti vain ehdotus, sillä lopullinen linjaus, mikäli tie toteutuu, on viranomaisten käsissä.

– Tällaista linjausta ehdotamme siksi, että se olisi helpoimmin toteutettavissa ja hyödyntäisi olemassa olevia teitä, Mikko Lindberg toteaa.

Häntä voinee pitää idean isänä, sillä hän otti asian esille sosiaalisessa mediassa jo aikaisemmin.

– Uusi tielinjaus olisi turvallinen ja joustava ratkaisu, Lindberg perustelee.

Linjaus lähtisi Sähköyhtiöntieltä kaartaen Oinilan peltoaukean läpi Paimionjoen yli ja Moision asuinalueen vieritse Sukselantielle. Aloitteen tekijöiden mukaan uusi tieyhteys palvelisi todella hyvin raskasta liikennettä ja helpottaisi Oinilan työmatkaliikennettä.

– Samalla se rauhoittaisi Ala-Vistan kapeiden katujen liikennettä ja lisäisi koululaisten ja päivähoitoikäisten liikkumisen turvallisuutta.

Ala-Vistalle pääsy ongelma rekoilleRaskaan liikenteen pullonkaula Vistantiellä on rautatien alitus, josta korkeimmat rekat eivät mahdu. Ei ole ollut harvinaista, että rekat ovat joutuu peruuttelemaan ja kääntymään takaisin. Vanha Turuntie ja Isosilta hoitivat aikansa kiertotien tarpeen, mutta nyt sekin on siis loppu.

– Olisi kohtuutonta, jos Paimion kaupungin pitäisi omista rahoistaan korjata Isosilta raskaan liikenteen käyttöön, Mikko Lindberg sanoo ja lisää, että asian ratkaiseminen kuuluu Väylävirastolle, Ely-keskukselle ja VR:lle, ja vaatii paimiolaisilta ankaraa lobbaamista.

– VR ei pysty nostamaan omaa siltaansa niin että nykyiset korkeat rekat mahtuisivat Vistantien sillan alta. Rekat ovat nykyisin myös niin pitkiä, että jos Vistantietä lähdettäisiin mataloitoittamaan niin sitä pitäisi madaltaa hyvin pitkältä matkalta, mikä taas aiheuttaisi ongelmia lähimpien katujen risteyksille, Lindberg otaksuu.

Nykyisin rekat joutuvat tekemään jopa parinkymmenen kilometrin lenkin Hämeentien kautta päästäkseen Ala-Vistalle. Lindberg huomauttaa, että myöskään Sukselantie ei ole sovelias rekkaliikenteelle, ja poikkitiet ovat yksityisteitä.

Paimio ottaisi Vistantien hoidonValtuustoaloitteessa sanotaan, että mikäli uusi tielinjaus toteutuisi, Paimion kaupunki voisi ottaa Vistantien kunnossapidon hoitaakseen. Vistantie on liikennevaloista Tarvasjoentien suuntaan Elyn hoidossa, ja sen kunnossapidon taso on herättänyt paimiolaisissa kritiikkiä.

Toteutuessaan tielinjaus kajoaisi Paimionjokilaaksoon. Aloitteessa jokilaakson luonnonmaisema tunnustetaan kauniiksi ja arvokkaaksi, ja todetaan että uusi tie toisi tuon maiseman paremmin jokaisen ihailtavaksi.

Lindberg muistuttaa, että toteutuessaan sekä Paimion kiertotaloushanke että Yks-Ykkösen biovoimala vaativat aikamoista logistiikkaa, ja jo nykyisinkin esimerkiksi puutavarakuljetukset ja Ansion sementtivalimon kuljetukset tehdään korkeilla rekoilla.

– Jos ajatellaan ilmastonmuutosta ja päästötavoitteita, niin ei ole tarkoituksenmukaista että rekat ajelevat kiertolenkkejä ja ”turhia” kilometrejä.