Hyvä keskustelukulttuuri kaipaa kannustusta

0

Hyvän ja rakentavan keskustelukulttuurin puolestapuhuja, Erätauko-säätiö on pyrkinyt kehittämään maamme keskustelukulttuuria. Viime viikolla säätiö suositti aivan ketä tahansa järjestämään keskusteluhetkiä Suomesta ja suomalaisuudesta erilaisilla kokoonpanoilla. Hieno idea, joka taisi julkisuudessa jäädä valtakunnan huipulla ilmenneen heikon keskustelukulttuurin ja ehkä suorastaan kankeiden kommunikointitaitojen varjoon.

Erätauko-menetelmä on kuitenkin ihan asian ytimessä, kun siinä muistutetaan vuoropuhelusta, jossa tasavertaisuus ja omien kokemusten jakaminen ovat avainasemassa. Tavoite tällaisessa keskustelussa ei ole yksimielisyys, vaan kasvanut ymmärrys. Menetelmä kannustaa erilaisia ihmisiä keskusteluun.

Tärkeä on myös se huomio, että pitää kuunnella myös heitä, jotka herkästi jäävät keskustelujen ulkopuolelle. Yhä jakautuneemmassa yhteiskunnassa pitäisi nostaa esiin, että erilaisuutta on opeteltava sietämään ja pyrkiä ymmärtämään.

Viime viikon kiusallisten hallituskiemurteluiden jälkeen olisi toivottavaa, että keskustelukulttuurimme kehittyisi ja vähän äkkiä. Työsarkaa sekä uusille että vanhoille johtajille riittää.

Miten tunnistaa hyvä keskusteluilmapiiri? Hyvästä keskusteluilmapiiristä kielii juuri vuorovaikutteisuus. Toinen ei puhu päälle, tai aliarvioi sanomisillaan toisen ajatuksia. Keskustelua käydään luottamuksen ilmapiirissä. Puhutaan selkosuomea, eikä pyöritellä sanoja sekamelskaksi, jossa olennainen tai jopa totuus hämärtyy. Hyvässä keskustelussa on lämminhenkinen ja aito tunnelma. Kukin voi olla avoin ja suorasanainen, ja nostaa rohkeasti esiin näkemyksiä, joista tietää etukäteen muiden olevan eri mieltä.

Keskusteluilmapiirillä on ratkaiseva merkitys kaikissa organisaatioissa siihen, millainen ymmärrys ja luottamus organisaation sisällä on. Jos jätetään tämä kulunut politiikan hämminkiviikko taakse, niin kyllä pienemmissäkin hallintopiireissä olisi tästä erätauko-menetelmästä hyötyä, kun käsitellään paikallisia ongelmia ja niiden syitä ja seuraamuksia. Kun ei ole helppoja suoraviivaisia ratkaisuja tai yhtä oikeaa näkökulmaa. Ja kun kuitenkin olennaista olisi saada rakennettua yhteinen ymmärrys.

”Kummallisuuksien maailmassa ihmiset kaipaavat keskustelua eri tavoin ajattelevien kesken, jotta ymmärrys itsestä, muista ja maailmasta lisääntyisi. Samalla lisääntyy ihmisten välinen luottamus. ” , sanoo Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka.

Taina Tukia