Hallinto-oikeus jätti tutkimatta Paimion otto-oikeusvalitukset

0

PAIMIO

Turun hallinto-oikeus on päättänyt jättää tutkimatta Paimion päätöksentekoon liittyvät valitukset, jotka koskevat niin sanotun otto-oikeuden käyttämistä tuulivoimaloiden rakennuslupiin liittyvissä lausunnoissa.

Paimion kaupunginjohtaja otti jokin aika sitten viranhaltijapäätöksellä kaupunginhallituksen käsittelyyn Paimion ympäristölautakunnan päätöksen olla antamatta minkäänlaista selitystä korkeimmalle hallinto-oikeudelle tuulivoimaloiden rakennuslupiin liittyvästä valituslupahakemuksesta ja valituksesta.

Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen näkemys oli, että kun korkein hallinto-oikeus pyytää kaupungin toimielimeltä selitystä, kuuluu sellainen antaa.

Kaupunginjohtajan tekemiin päätöksiin on haettava muutosta ensisijaisesti oikaisuvaatimuksilla. Kyseisestä Paimion kaupunginjohtajan päätöksestä ei kuitenkaan voi kuntalain mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koski vain valmistelua. Kyseiseen päätökseen liittyy – sen valmisteluluonteen johdosta – muutoksenhakukielto.

Kaupunginjohtajan päätöksestä valittivat ilman menestystä hallinto-oikeudelle Huso-Pöylän puolesta ry. ja yhdeksän paimiolaista yksityishenkilöä.

Samaa asiaa koskien oli hallinto-oikeudelle valitettu myös Paimion kaupunginhallituksen 16.10.2019 tekemästä päätöksestä, jolla kaupunginhallitus palautti asian uudelleen käsiteltäväksi ympäristölautakunnalle kehottaen lautakuntaa antamaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle sen pyytämän selvityksen.

Tätäkään valitusta Turun hallinto-oikeus ei ottanut tutkittavakseen. Myös kaupunginhallituksen päätösten kohdalla ensimmäinen valitustie on hakea päätökseen oikaisua toimielimeltä itseltään.

Muutosta hallinto-oikeudelta voi hakea vasta siihen päätökseen, jonka kaupunginhallitus on tehnyt saamansa oikaisuvaatimuksen johdosta.

Muutamien paimiolaisen mielestä asiassa on menetelty – kuntalakiin kirjattua otto-oikeutta käytettäessä – lainvastaisesti. Asiasta valittaneet katsovat kaupunginhallituksen tulleen rakennuslupa-asiassa lautakunnan reviirille.

Hallituksella ei kuitenkaan ole ollut pyrkimystä puuttua lautakunnan antaman selityksen sisältöön. Hallitus on lähinnä tähdentänyt, että ylipäätään joku selitys on korrektia antaa.

Näillä näkymin Paimion kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus eivät ole toimineet asiassa lainvastaisesti.